10. Vestuviniai kvietimai

Mielieji,

Maloniai kviečiame Jus į mūsų vestuves,
kurios vyks š.m. rugpjūčio 14 d., šeštadienį.
Ceremonijos pradžia 11:20 Kauno Rotušėje.
Vestuvių pokylio pradžia – 7 valandą vakaro, „X“ sodyboje.

Pageidautume, kad damų aprangoje būtų
rožinės spalvos akcentas, vyrų – baltos.
Dovanas ketiname išsirinkti patys –
taip sumažinsime rūpesčių Jums.
Be vestuvių vaišių, mes taip pat pasirūpinome ir Jūsų nakvyne.

Lauksime Jūsų atvykstant!

_____ ir _____

9. Vestuviniai kvietimai

Mielieji,

Maloniai kviečiame į mūsų žiedų sumainymo šventę,
kuri įvyks šių metų rugpjūčio 29 dieną Kauno Rotušėje.

Pagarbiai, ______ ir ______

Prašome pranešti savo sprendimą iki liepos 31 d.

8. Vestuviniai kvietimai

Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas!

Miejieji,

kviečiame Jus atvykti ir kartu atšvęsti mūsų sutuoktuves.

Sutuoktuvių ceremonija vyks (data, vieta).

Sutuoktuvių puota prasidės (laikas, vieta).

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki (data).

Tel. pasiteirauti:……………………

Su meile –

(sutuoktuvininkų vardai)

7. Vestuviniai kvietimai

Į upę suteka šaltiniai,
Į jūrą teka upės…
Dangaus vėjeliai pirmutiniai,
Kur tik pažvelgsi supas.

Ir niekam vienišam nemiela,
Visur visi po du…
Dvi sielos virsta viena siela.
Kodėl ne Aš ir Tu?

Mieli (vardai),

Maloniai kviečiame Jus atvykti ir kartu atšvęsti mūsų apsisprendimą visą gyvenimą būti drauge.

Sutuoktuvių ceremonija vyks (data, vieta).

Sutuoktuvių puota prasidės (laikas, vieta).

Būtume dėkingi, jeigu apie dalyvavimą pranešite iki (data).
Tel. pasiteirauti:……………………

(sutuoktuvininkų vardai)

6. Vestuviniai kvietimai

Vienos širdies plakimą kita širdis išgirdo…
Mus suvedė likimas – jau niekad nesiskirti…

Mieli (vardai),

mes suradome vienas kitą. Drauge išugdėme nuostabią meilę. Tad kviečiame Jus pasidalyti mūsų džiaugsmu ir atvykti į mūsų Meilės šventę – sutuoktuves, kurios

įvyks (data, vieta).

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki (data).

Tel. pasiteirauti:……………………

(sutuoktuvininkų vardai)

5. Vestuviniai kvietimai

Meilė – tai gyvojo aukso tiltas per gyvenimo upę,
Kuri skiria gėrio ir blogio krantus…
Meilė – tai vieškelis į Saulę, grįstas aštriais deimantais,
Kuriuo turi eiti basas…

Brangieji, išaušo diena, skirta švęsti mūsų Meilę, kuri mus sieja ne vienerius metus.

Tad maloniai kviečiame Jus atvykti į mūsų Meilės šventę – sutuoktuves, kur vienas kitam prisieksime amžinai mylėti ir būti drauge.

Sutuoktuvių ceremonija vyks (data, vieta).
Sutuoktuvių puota prasidės (laikas, vieta).

Būtume dėkingi, jeigu apie dalyvavimą pranešite iki (data).
Tel. pasiteirauti:……………………

Su meile – (sutuoktuvininkų vardai)

4. Vestuviniai kvietimai

Nesunku atiduoti gyvenimą už draugą,
Tačiau kaip sunku rasti Draugą,
Už kurį būtų galima atiduoti gyvenimą…

Gerb. ……………………

Mes suradome vienas kitą. Drauge išugdėme nuostabią meilę ir pasiryžę vienas kitam paaukoti savo gyvenimą. Tad kviečiame Jus pasidalyti mūsų džiaugsmu ir atvykti į mūsų Meilės šventę – sutuoktuves, kurios įvyks (data, vieta).

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki (data).

Tel. pasiteirauti:……………………

(sutuoktuvininkų vardai)

3. Vestuviniai kvietimai

Baltu nuometu netrukus
Mūsų sodai pasipuoš –
Laimė, džiaugsmas apsilankę
Tarsi jūra švelniai oš…

(Vardai),

Dėkojame Jums už nuoširdžią ilgametę draugystę, meilę, pagalbą ir
maloniai kviečiame Jus kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia, kai
mes vienas kitam prisieksime amžinai mylėti ir būti kartu.

Sutuoktuvių ceremonija vyks (data, vieta).

Sutuoktuvių puota prasidės (laikas, vieta).

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki (data).
Tel. pasiteirauti:……………………

Nuoširdžiai Jūsų – (sutuoktuvininkų vardai)

2. Vestuviniai kvietimai

Aš ir Tu – pasaulis.
Aš ir Tu – neišmatuotas gylis.
Aš ir Tu – triukšmingas uostas.
Aš ir Tu – neatrasta sala.
Kelias – tolimas, dulkėtas.
Einam dviese tuo keliu.
Dviese susikibę rankom – AŠ ir TU.

Brangieji,

išaušo diena, skirta švęsti mūsų apsisprendimą būti kartu. Tad maloniai kviečiame Jus atvykti į mūsų Meilės šventę – sutuoktuves, kur vienas kitam prisieksime amžinai mylėti ir gyvenimo keliu žengti drauge.

Sutuoktuvių ceremonija vyks (data, vieta).

Sutuoktuvių puota prasidės (laikas, vieta).

Būtume dėkingi, jeigu apie dalyvavimą pranešite iki (data).
Tel. pasiteirauti:……………………

Su meile – (sutuoktuvininkų vardai)

1. Vestuviniai kvietimai

Kai mes būnam kartu, man rodos,
Kad jau visko, visko pakanka…
Saulės, vėjo, žibuoklių pilna širdis ir rankos…
Kai mes būnam kartu, tai visko, visko Žemėj yra lig soties,
Tiktai Meilė moka atimti ir tiek duoti…

Mieli (vardai),
maloniai kviečiame Jus atvykti ir kartu atšvęsti mūsų apsisprendimą visą gyvenimą būti kartu.
Sutuoktuvių ceremonija vyks (data, vieta).
Sutuoktuvių puota prasidės (laikas, vieta).
Būtume dėkingi, jeigu apie dalyvavimą pranešite iki (data).
Tel. pasiteirauti:……………………

(sutuoktuvininkų vardai)