62. Vestuviniai sveikinimai

Brangus Piršleli melagėli,
Neatlikai Tu pareigos:
Tu pamergių nepamylėjai,
Nesurandi namuos svočios,
Ir pabroliai neprisigėrė —
Nesivolioja nieks kampuos…
Jaunoji mus visus prikėlė
Ir sakė, darbo greitai duos!
Kraičius žadėjai padalinti,
Bet matome dabar visi,
Kad galim Tau net nepriminti,
Nes apgavikas Tu esi!
Žadėjai mums arielkos duoti
Ir šokt lig ryto su svočia,
Bet pirmas nulėkei miegoti
Ir svočią pavogė slapčia.
Dabar mes karsime Tave!

61. Vestuviniai sveikinimai

Nesibaigs lai metų metais Medaus mėnesio verpetai!
Kopinėkit meilės medų — visą amžių metų metais!
Sau svajonę pastatykit — tarsi korį nulipdykit
Platų avilį vaikučiams — Jūsų meilės pabiručiams.
Medum šeimą sulipdykit… turtui vaško padarykit
Ir uždekit meilės žvakę, savo gerbūvį pastatę.
Kopinėkit meilės medų, kad pritrūktų meilei metų!