53. Vestuviniai sveikinimai

Tu mėnulio glėbiu apkabinki baltą sodą
Ir surink rasos karolius mylimai,
Kad ištirptų Jos jaunystės ašarotos godos,
Kaip išnyksta vasaros naktų kvapai.

Neribotoj savo meilėj visuomet globoki,
Švelniai žadindamas iš saldžių sapnų.
Vyriškąją jėgą sugebėk kaltai aukoti,
Semdamas Jai meilę iš nakties delnų.

Ar žinai, kad Jai gyvenimą atstosi?
Tad mylėk ir nenustok aukotis!

50. Vestuviniai sveikinimai

Nuneški meilę baltojoj rožėj,
Kur žvakių alpstanti liepsna…
Ir priesaikos auksiniai žodžiai
Taps nuotakos širdy daina.

Orkestrų gaudesy Jūs dviese šoksit
Priglaudę meilę tarp savęs…
Tad dviejų laime mums pamokit
Priversdami žvaigždes užgest.

Laimingas būk sukūręs šeimą! —
Dainuokit dviese meilės dainą!

49. Vestuviniai sveikinimai

Iš stebuklingos jaunystės
Gražiausią gėlę sau skini.
Užmiršęs mūs visų draugystę,
Karalius mylimai esi.

Nesapnavai ir nesvajojai,
Kad būsi Tu šeimos galva.
Todėl jos prievolė naujoji —
Prisiekus būt ištikima.

Kaip gaila, kad draugus palikęs
Vienišiaus dalią užmiršti…
Bet šis sprendimas bus pavykęs,
Nes mūsų saitai amžini.

Senos draugystės neišduoki
Nors Tu dabar jau susituokęs!..

46. Vestuviniai sveikinimai

Sukūręs šeimą tvirtas būk
Lyg ąžuolų žalia giria,
Nes uošvienė Tave išplūs
Ir uošvis neužtars varge…

Paėmęs žmoną, geras būk,
Nes Tavo priesaika duota,
Kad negalėsi jaunas dūkt,
Kad Tavo laimė surišta.

Žinok, laikysi tris kampus
Vaikais, žmona ir uošviene…
O kai ketvirtas kampas grius
Tuomet Tave mes guosime.

Jaunystės vyriška dvasia
Iš vyrų neatimama!

45. Vestuviniai sveikinimai

Jei Tu neturėsi šunelio,
Tai jo nenunuodys draugai
Ir neišgirsi, kaip kleba
Vien priešai už durų dažnai.

Jeigu Tu neisi į kelią —
Tai jo nebeperbėgs katė…
Ir Tu nebijosi net velnio,
Jei uošvė žentelio gailės.

Jei nerašysi Tu laiško —
Tai jo neskaitys juk kiti…
Tik žentui ir uošvei bus aišku —
Dėl visko kaimynai kalti…

Jei neturėsi Tu namo —
Tai dūmų ten niekad nebus,
Žmonos, kuri vyrą apgavo
Ir išmetė lauk iš namų.

14. Vestuviniai sveikinimai

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų
Palieski lūpas bučiniu švelniu.
Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas
Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių.

Mes sutarėm kartu nešt sunkią naštą,
Būt viens kitam ir broliu ir draugu.
Ir iškentėti viską ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.

Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Mūs plaukus laikas sidabru papuoš.
Brangusis būkime širdim jauni mes visad,
Kaip žaluma pavasario miškuos.