121. Vestuviniai sveikinimai

Kaip nuostabu, kad Tu esi –
Laukiama, mylima ir brangi.
Visam pasauly tik viena –
Visiems mums nuostabiausia dovana.

59. Vestuviniai sveikinimai

Į žydrus pasaulio žvaigždynus
Baltų rožių taką nutiesk.
Lyg gulbė į dangų pakilus
Skraidyki po skliautais vilties.

Baltosios palaimos prašyki
Skaisčiausių dangaus angelų —
Lai Tavo vaikams laimė švyti,
Kada į pasaulį atneši juos Tu.

58. Vestuviniai sveikinimai

Pačios didžiausios laimės linkim —
Būk mylima, ne išdidi,
Būki grakšti lyg upės vingis
Ilgam gyvenimo kely.

Pačios tikriausios meilės linkim —
Laiminga būk ir gerbiama.
Lai bus gyvenimas beginklis
Prieš tuos, kuriems šeima yra šventa!

57. Vestuviniai sveikinimai

Tu — žiemos gražuolės šydas,
Tu — balta puri pūga…
Stabteli Tave išvydę:
Tu juk — Nuotaka balta.

Baltą rožių puokštę meski
Pabroliams ir pamergėms —
Tu jau savo laimę rasi —
Negailėki jos kitiems.

56. Vestuviniai sveikinimai

Ant rožinio padangės skliauto
Baltieji Nuotakos žirgai.
Iš atminimų liko skiautės —
Visus ir viską palikai.

Balti miražai Tavo sielai,
Baltų lelijų Tau žiedai
Už tai, kad išėjai ne dienai —
Jaunystę amžiams palikai.

55. Vestuviniai sveikinimai

Neverk prie slenksčio, neraudoki
Tu išteki mylėdama tikrai.
Tiesiog gyvenki — ne aukokis —
Ir jausi laimę amžinai.

Auksinį žiedą dovanojęs
Jau tiltais nunešė Tave
Į begalinės meilės rojų,
Kur būsi Jam tikrai viena.

Baltoji paukštė sužieduota —
Mes linkim Tau ilgai mylėt
Taip, kad jaunystės paaukotos
Tau nereikėtų jau gailėt.

54. Vestuviniai sveikinimai

… varvėkite, baltosios žvakės, verkite jaunosios ašarų šešėliais…
… deginkit altorių tylą, dangiškosios ugnys, taip, kaip dega Jaunosios širdis…
… liepsnokit, šventosios ugnys, įkaitindamos įsimylėjusios kraują, kad užtvindytų meilė…
… kilkite, išbarstyti rožių žiedlapiai, iš po Jaunosios kojų ir neškite jaudulį link varpų…
… skambinkite, varpai, virš bažnytinių bokštų nešdami Jaunosios priesaiką prie Dievo kojų…
… neškite, angelai, Nuotakos nuometą per visą bažnyčios skliautą, kol sparnai pavirs į debesis…
… laikykite, amūrai, Jaunosios rankas prispaudę prie savo strėlių, kad sklistų skriejančios meilės kaitra…
… bučiuok, Nuotaka, Jaunojo lūpas, kad patirta laimė sujungtų Jūsų kūnus į vieną…
… šlovinkit Viešpaties palaiminimą, visi stebintieji, Santuokos Sakramento akimirką…
… klestėk, šlovingoji šeima, susikūrusi iš meilės!..