7. Vestuviniai sveikinimai

Jei sieksite laimės, tai siekit kartu.
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit,
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių.
Rytojun lyg pasakon ženkit.

6. Vestuviniai sveikinimai

Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos,
Nors ir per kalnus jie vingiuotų.
Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų.
Ir jei kuris paslys kely, antram tuoj paduokit ranką.
Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn.
Žinokite gyvenime suklysti daug kartų tenka.
Būkite laimingi!

5. Vestuviniai sveikinimai

Eikit gyvenimo saulės sutikti, neškit šypseną, laimę kartu.
Tegul niekas nedrįsta sutrypti, kas svajonėse būna brangu.
Eikit – šypsokitės kaip šypsosi saulė, šildykit šypsena širdis visų.
Tegul šviečia vien laimė pasauly, tegul Jums būna be galo šviesu.

4. Vestuviniai sveikinimai

Mylėkit vienas kitą tyliai,
Be priekaištų ir pažadų.
Mylėkit taip, kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.

Tegul vienos širdies plakimą,
Kita širdis visad išgirs.
Ir jeigu suvedė likimas,
Tegul jau niekad neiškirs.

3. Vestuviniai sveikinimai

Esat Jūs jauni abu –
Gera buvo linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės.

Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.

Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį grius kuris –
Tai abudu griūsite.

Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite.

2. Vestuviniai sveikinimai

Būkite laimingi, suradę vienas kitą.
Būkite laimingi, kaip du žiedai pražydę.
Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus.
Neškit į gyvenimą vien džiaugsmą, laimę, dainą.

1. Vestuviniai sveikinimai

Mieli jaunavedžiai,
Te saulė Jus visad sušildo,
Te meilė būna visada,
Te Jūsų norai išsipildo,
Te pranašas Jums laimę lemia.
Te šie žiedai Jums amžiams lieka,
Ir dar labai, labai linkime Jums tai,
Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj.