14. Vardadienio sveikinimai

Tegu pačią trumpiausią ir linksmiausią metų naktį,
Paparčiai tik Jums pražįsta stebuklingais žiedais.
Kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios sveikatos,
Kuo didžiausios laimės linkiu Jums Joninių proga!

13. Vardadienio sveikinimai

Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių.
Tavo vardas tik vienas pasauly, kurio pamiršt niekaip negaliu.

12. Vardadienio sveikinimai

Ši diena tokia šilta – su Vardadieniu Tave!

11. Vardadienio sveikinimai

Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų, sveikų gyvenimo metų vardo dienos proga tau linkiu.

10. Vardadienio sveikinimai

Už mūsų gerą draugą Antaną,
Mes pakelkim tostą gerą.
Būki sveikas ir laimingas,
Gražus, linksmas ir turtingas.

9. Vardadienio sveikinimai

Sveikinu turint vieną iš pasaulyje gražiausių vardų.
Su vardadieniu!

8. Vardadienio sveikinimai

Šioj žemėj viskas turi savo vardą:
Gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai.
Na, o žmogus dar turi savo vardo šventą,
Su juo ir sveikinu, linkėdamas tau laimės nuoširdžiai.

7. Vardadienio sveikinimai

Uždėk savo vardui karūną, nukaldinęs ją iš vertingų darbų.
Tegu joje deimantai žiba, išaugę iš tavo minčių ir darbų.
Paimk savo vardą už rankos ir eiki per žemę su juo išdidžiai,
Lai vėtros gyvenimo trankos, žmogus gimęs pergalėms, sieks jų tvirtai.

6. Vardadienio sveikinimai

Visi mes žmonės, visi panašūs.
Kaip mus atskirtų, jei ne vardai.
Visi mes gimstam nuogi ir gražūs.
Kaip mus vadinti nusprendžia tėvai.

Išrenka vardą gražiausią ir švelniai
Pratina mus atsiliepti į jį.
Na o vėliau mūsų darbai ir siekiai
Metai po metų vis gažina jį…

5. Vardadienio sveikinimai

Lai tavo vardą pagarba lydės,
Kaip žmogų lydi amžinai šešėlis.
Lai tavo vardas pelenuos žibės,
Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis.

Te tavo vardas šiluma virpės,
Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į šviesą.
Tegu jįs naktį švyturiu vis kvies,
Paklydusį surasti uosto vėsą.

4. Vardadienio sveikinimai

Tą vardadienio rytą saulėtą,
Lai pasveikins lakštučių balsai.
Aš vainiko nunešt negalėsiu,
Lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.

3. Vardadienio sveikinimai

Tik vieną vardą mums motulės skiria.
Ne kaip puošmeną jį dovanoja…
Juk dažnai ne vardą, o žmogų giria,
Ir tik jam atiduoda viską ar dėkoja..
Su vardadieniu!

2. Vardadienio sveikinimai

Per ūkanas, per gūdžią naktį,
Pro tylinčias pušų šakas,
Aš ateinu su paprasčiausias žodžiais,
Pasveikint vardo dienoje tavęs.

1. Vardadienio sveikinimai

Tarp daug linkėjimų gražiausių
Sakytų Tau šiandieną,
Daug džiaugsmo, laimės valandų,
Linkiu tau Vardo dieną.