30. Valentino dienos sveikinimai

Galiu tau padovanoti, elementarų reikalingą daiktą,
Bet jis sulūš ir jį tu išmesi…
Galiu dovanoti pakabuką, turintį savo reiksmę, bet jį pamesi…
Galiu dovanoti bučinį, bet tu jį pamirši…
Dovanočiau atviruką, bet jis dinks namuose…
Žinau, galiu dovanoti tūkstanti banaliu žodžių, ir kartoti, kad tave myliu…
Tiesa ta – neturiu išskirtinės dovanos tau…
Bet jau žinau…
Padovanosiu tau save, savo gyvenimą, ir širdį…
Žinau aš nesulūšiu, tu neišmesi manęs…
Žinau nepamirši, nes visada būsiu šalia…
Padovanosiu tūkstančius bučinių…
Nes būsiu tavo gyvenimas…
Kas naktį ir kas rytą…
Mudu glausimės šalia viens kito…

29. Valentino dienos sveikinimai

Neapsakomos dienos, tas juokas, tos ašaros, dainos, riksmas, tos tokios pačios mintys, planai, išdavystės, susitaikymai, apgalvojimai… ir dar daug kitų… tai yra nepakartojama…
Žinai, esi labai man brangi, daug laiko praleista su tavimi.
Myliu tave, gerbiu tave, saugau tave…
Žinai, aš visada palaikysiu tave, kad ir kas bebūtų, nes tam ir reikalingi draugai.

28. Valentino dienos sveikinimai

Esu ne toks, aistra aptemdė mano veidą
Ir tai manos širdies lig šiol pažint neleido, –
Pažvelki jo gelmėn, surasi ten lobyno:
Švelnumą, polėkį, jautrumą begalinį.

Dabar jų nematai, o jūroje audringoj,
Kai vėtra siautėja, žaibai ugniniai sminga,
Ar matome kriaukles, perlus ir jų grožybę?

Gal draugauti aš nemokėjau
Juk meilė buvo mums karti.
Bet juk šitaip jau išejo
Vadinasi buvome šalti.

Negaila man, kad tavo akys melsvos
Negaila man, kad skiriasi keliai,
Tik gaila, kad aš tave mylėjau
O meilės tos tu vertas nebuvai.

Manai aš seksiu, jei paliksi
Manai sakysiu “neik”.
O ne, keliauk, geresnę radęs
Mylėk, nes dienos bėga greit.

Gal bus laikas, žydės sodai
Ir debesys slinks savaisiais keliais.
Kai susitiksim, tai pakalbėsim,
O šiandien kalbamės laiškais.

27. Valentino dienos sveikinimai

Aš nežinau, kodėl mintis vis suka link tavęs,
Kodėl norėčiau prisiglausti prie peties?
Ir nežinau, kodėl gyvenimas pasuko šiuo keliu,
Bet aš laiminga, nes žinau, jog gyvenu.

26. Valentino dienos sveikinimai

Dėl meilės nesvarstyk. Kokia iš to nauda?
Gyvenk. Akimirka gyvenk. Gyventi – pareiga.

25. Valentino dienos sveikinimai

Laukiu kol susitiksim, nes tik tavo šypsena man pati mieliausia.
Laukiu kol apkabinsi, nes tik ta šiluma, kurią skleidi man, pati šilčiausia.
Laukiu kol pasikalbėsim, nes tavo pasakyti žodžiai man patys prasmingiausi.
Ir kasdieną tas laukimas vis stiprėja, galbūt todėl, kad mano meilė tau didėja.
Ir nežinau ką tu su manim darai, bet man be galo gera.
Tik žinau, kad niekad nebebūsiu tokia kokia buvau, nes dabar aš pajutau ką reiškia turėti TIKRĄ DRAUGĄ.
Mylėti ir būti mylimai, rūpintis ir būti rūpimai…
Myliu tave, kaip draugas draugą myli, branginu kaip mama brangina vaiką, saugau kaip gėlė saugo žiedą.

24. Valentino dienos sveikinimai

Saulelė leisis, mėnulis kils.
Mūsų draugystė niekad neišdils.

23. Valentino dienos sveikinimai

Pro žalius tankius miškus,
Spindi mėlynas dangus.
Pažiūrėki tu į jį,
Ir prisimink mane širdy.

22. Valentino dienos sveikinimai

Tik kelios žinutės ir Tu mane patraukei link savęs.
Nebuvom susitikę, bet savyje turi dalelę draugystės, kuri man yra reikalinga.
Reikalingas esi Tu, todėl nepasitrauk iš mano gyvenimo.
Leisk jausti Tave, nors esi ir toli…

21. Valentino dienos sveikinimai

Buk gėlė, tik ne kiekvieno skinama
Ir prie širdies segama!

20. Valentino dienos sveikinimai

Ar kada nors turėjai daugiau už meilę..? Už šilumą..? Už draugystę, už kito šypseną..?
Ar pagalvojai, ką darytum, jei tai prarastum..?
Vertink, tai ką turi, nes sunku pasakyti koks brangus žmogus, kai jo jau nėra.
Pakelk galvą. Ištiesk rankas į kito širdį. Mylėk karščiau už ugnį. Tikėk labiau, nei dabar.

19. Valentino dienos sveikinimai

Bučinys – tai dangiškas nektaras!
Lyg ugnis, naikinaiti, baisi,
Lyg dvi stygos užgautos gitaros,
Susijungę džiaugsmo skambesy.

18. Valentino dienos sveikinimai

Blogai, kai mylimas nemyli,
Blogai, kai myli per karštai.
Nors blogiausiai kada tyli,
Tada ar myli nežinai.

17. Valentino dienos sveikinimai

Mes tokie maži, o norime būti daugiau, negu galime…
Stengemės, būti gerais, o to gerumo niekas neįvertina…
Mylim, bet nesam mylimi…
Suprantam, bet nesam suprasti…
Kenčiam, nors niekas to nenori…
Bet mylim, pasitikim ir žinom, kad kažkur šalia yra žmogus,
Kuriam reikia tų mažų žmogeliukų, kad jie nekentėtų ir nedarytų to ką daro, kad suprastų ir būtų suprasti…
Kad visada būtų širdyje ir netrūktų jiems nei meilės, nei laimės.
Tai vadinama Draugais.

16. Valentino dienos sveikinimai

Aš žinau, tu žodžio nepratarsi,
Nepaduosi rankos išdidus…
Vien tik akys pasakys be garso
Pyksti, džiaugiesi, ar sunku.
Tu neprimeni man to, kas jau praėjo
Ir neliesk užgijusių žaizdų,
Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom,
Jei šiandien liūdna tau, tai man sunku.