112. Vestuviniai sveikinimai

Te Jus meilė, kaip jūra gili, niekuomet neišsenka.
Tai išsemt ir užšaldyt, tegul niekas jėgų nesuras.
Tiesia (…jo vardas) rankas,
Duoki, (…jos vardas), jam ranką!

Ir keliaukit kartu į bekraštes draugystės marias.
Tegul Jūsų laimės žiburys būna aukštai,
Sunkiai pasiekiamas, bet ryškus ir niekada negęstantis.

111. Vestuviniai sveikinimai

Pasitikite saulę dviese,
Rasą surinkite kartu,
Gyvenimas kelia Jums tiesia, kuriuo eisite abu…

Neparklupkite už liūdesio akmenio,
Nepaklyskit negandų rūke,
Nubraukite nevilties ašaras,
Neužmirškite – esat drauge.

Ir kai naktį lopšelį Jūs supsit,
Suprasit didžiausias džiaugsmas – vaikai,
O rodos dar patys buvote jais nesenai…

Ir po metų tekančios upės,
Kai sruogom plaukuose sidabras šarmos,
Suprasite, kad meilė – ji, buvo, yra ir bus visados…

110. Vestuviniai sveikinimai

Visada mylėkite vienas kitą taip stipriai, kaip mylite šiandien.
Dabar kiekvienas iš Jūsų esate vienas kito draugas amžinai.
Kiekvienas iš Jūsų esate užuovėja nuo bet kokių gyvenimo audrų,
Kiekvienas iš Jūsų galite dalintis akimirkomis gražiausių malonumų.

Tai yra puiki pradžia, tačiau geriausia – dar prieš akis.
Leiskite šiandienos prisiminimams pavirsti į nuostabų rytojų,
Kuris pilnas džiaugsmo, pasitenkinimo ir linksmybių.
Gyvenimas visada pasveikina mylinčius ir visas pasaulis yra atviras Jums,
Kad galėtumėte dalintis jo lobiais ir malonumais.
Tegul visos Jūsų svajos išsipildo!

109. Vestuviniai sveikinimai

Sveikinimai pradėjus eiti naujais gyvenimo žingsniais,
Turėkite nuostabų gyvenimą!
Jūs esate du nuostabūs žmonės,
Nuo šiol vadinami vyru ir žmona.

Su visais palaiminimais, kuriuose gavote,
Gyvenkite gyvenimą, kurį branginsite.
Jūs atrasite laimę visur,
Mat Jūsų meilė niekada nežus.

108. Vestuviniai sveikinimai

Vestuvės – tai durys į laimę, kai du nusprendžia dalintis vienu gyvenimu.
Jūsų santuoka – tai ryškus ir naujas nuotykis, o malonumai ir džiaugsmai dar tik prasidėjo.
Mes linkime gyvenimo, pilno meilės; visada išlaikykite šią magišką pramogą!
Leiskite savo atsidavimui ir įsipareigojimams augti laikui bėgant iki galo,
Kad Jūsų dienos būtų pripildytos meilės, malonumo ir džiaugsmo.

107. Vestuviniai sveikinimai

Jūsų vestuvių diena – tai pilno džiaugsmo ir meilės gyvenimo pradžia.
Jis tik prasidėjo Jums davus įžadus, kai du susijungė į vieną dabar ir čia;
Mes linkime Jums mielos laimės, kad per metus Jūsų meilė tik augtų,
Kad sušildytumėte vienas kitą kasdien savo santuokos palaimintame žėrėjime.

106. Vestuviniai sveikinimai

Savo džiaugsmingą vestuvių dieną Jūs pradedate naują gyvenimą.
Draugai ir šeima duoda dovanas laimingam jaunikiui, palaimintai nuotakai.
Tačiau didžiausia dovana, kurią kada nors esate gavę čia žemėje –
Tai amžina meilė, negęstanti meilė, ilgaamžiška meilė.
Jūs dalinsitės savo gyvenimą džiaugsme ir malonumuose,
Jūs turėsite jo daug, ir tai tiesa.
Tačiau meilė yra tikrasis lobis Jums abiems.
Ir gyvenimo ranka siųs Jums iššūkius,
Kaip tai daroma vienam ir visiems,
Tačiau meilė padės išlikti ramiems ir tvirtiems,
Ir neleis pasiduoti niekada.
Jūsų vestuvių diena – tai diena, pilna laimės.
Jūs negalite pažvelgti į rytojų,
Tačiau dėl vieno dalyko galite būti tikri –
Geriausia Jums dar priešaky.

105. Vestuviniai sveikinimai

Subėga du keliai ant vieno tilto,
O upėje giliai žvaigždžių pripilta.
Surinkit jas visas į vieną skrynią,
Išbraidžioję rasas, takus išmynę…
Mes linkime jums džiaugsmo, laimės didelės,
Tegul jūs meilė, niekad neišblės!

104. Vestuviniai sveikinimai

Iš visų pasaulio žmonių
Jūs išsirinkote vienas kitą,
Iš visų pasaulio kelių
Jūs išsirinkote šeimos kelią,
Iš visų pasaulio jausmų
Jūs išsirinkote meilės jausmą,
Iš visų pasaulio džiaugsmų
Jūs išsirinkote tėvystės džiaugsmą,
Iš visų pasaulio priesaikų
Jūs išsirinkote ištikimybės priesaiką,
Todėl, kad ir kas benutiktų,
Gerbkite savo pasirinkimą,
Nes tai jūsų – valia.

103. Vestuviniai sveikinimai

Laikykitės kaip medžiai vienas kito –
Visom šakom, šaknim, širdim.
Tegul po kojom žvaigždės krinta,
Ir širdys dega ugnimi!

102. Vestuviniai sveikinimai

Būkit laimingi, pakėlę
Pirmą vestuvinę taurę!
Būkit laimingi, žengdami
Pirmą bendro gyvenimo žingsnį!
Būkit laimingi ir tada,
Kai sidabro gijos puoš jūsų plaukus!
Būkit laimingi…

101. Vestuviniai sveikinimai

Sujunkite savo širdis gerumo laidais.
Jie išlaiko išsiskyrimo šaltį,
Netikrų žodžių lietų, neapykantos audrą
Ir negailestingą jausmų kaitą.

Tegul jums dainuos
Nutūpę keliaujantys paukščiai…
Tegul nuo jūsų širdžių
Šilumos visoje žemėje bus šviesiau!

100. Vestuviniai sveikinimai

Metai tegu sensta – Jūs nesenkit,
Audros tegu verkia – Jūs neverkit,
Vėtros tegu siaučia – Jūs mylėkit,
Svajos tegu grįžta, nusilenkia ir pasiduoda išsipildymui.
Tad linkim nepavargt gyvenimo kely,
Laimingi būkite džiaugsme, stiprūs liūdesy.

99. Vestuviniai sveikinimai

Eidami bendro gyvenimo keliu,
Turėkit atsargoj po gerą, švelnų žodį,
Kiekvienam prakalbintam ar jus prakalbinusiam.
Turėkit atsargoj skaidrų, šiltą šypsnį,
Liūdinčiam ir linksmam, pažįstamam ir nepažįstamam.

98. Vestuviniai sveikinimai

Turėkit atsargoj širdy tas įstabias šviesas,
Kurios nematomu tvarsčiu priglustų prie svetimų širdžių ir jas gydytų.
Tegul per gyvenimą su Jumis eina santarvė,
Pagarba vienas kitam, nuoširdumas ir gailestingumas.