253. Naujametiniai sveikinimai

Nemiegok tą naktį, kada žvaigždės krinta,
Ir danguj sužimba tūkstančiai žybsnių.
Tokią naktį meilė kiekvienam atgimsta,
Ir pranyksta pyktis iš žmonių širdžių.

252. Naujametiniai sveikinimai

Lekia dienos kaip paukščiai sparnuoti,
Laimė žūsta tarytum sapne.
Štai baigiasi Metai senieji,
Su Naujais leisk pasveikint Tave.

251. Naujametiniai sveikinimai

Lai neša šie Metai Tau laimę,
Lai šviečia auksinė šviesa.
Tada džiaukis, gerėkis pasauliu,
Kol žydi jaunystė tava.

250. Naujametiniai sveikinimai

Gulbės ilgakojės, sukas ežere,
Su Naujaisiais Metais, sveikinu Tave.

249. Naujametiniai sveikinimai

Plevena tyliai snaigės,
Lyg pasaka svajų,
Senieji Metais baigias
Laimingų tau Naujų.

248. Naujametiniai sveikinimai

Palik gruodyje ilgesį ir skausmą,
Pamiršk jei tekdavo liūdėt.
Bestovint ant Naujųjų Metų slenksčio,
Tau noriu laimės palinkėt.

247. Naujametiniai sveikinimai

Naujų Metų naktį
Aš sveikinu Tave,
Linkiu Tau ją sutikti
Su šypsena veide.

246. Naujametiniai sveikinimai

Švilpia vėjai,
Vėtros nerimauja,
Krinta snaigės,
Leidžias ant šakų.
Tegul neša Tau
Naujieji metai
Daug laimingų valandų.

245. Naujametiniai sveikinimai

Nauji Metai tėvyškės padangėj
Ir vakaras toksai gražus.
Gražių dienų linkiu netik
Šiandieną, bet ir per visus metus.

244. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji Metai beldžiasi į langą
Senieji uždarys jau greit duris.
Neskubėk, pabūk dar su senaisiais
Juk jie niekuomet nesugrįš.

243. Naujametiniai sveikinimai

Lai šie 20XX Metai neužpūsto kelio į laimę,
Naujųjų Metų snaigės lai laimę tau atneš.
Kartu su tavo laime, laimingas būsiu ir aš…

242. Naujametiniai sveikinimai

Kai puošnios snaigės tyliai žemėn krinta,
Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienos sidabru.
Laimingas būk, Naujus Metus sutinkant,
Lai Tavo dienos šviečia gėriu ir džiaugsmu.

241. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų naktį išeikite į sodą,
Kur prisnigo laimės žiburių,
Išpilkit skausmo taurę – juodą juodą,
Ir pasisemkit džiaugsmo spindulių…

240. Naujametiniai sveikinimai

Nebėr senųjų metų,
Nebėr senos dainos.
Kažin ką šitie metai
Jaunystei dovanos.

239. Naujametiniai sveikinimai

Kai laikrodis 12 tyliai išmuš,
Jo aidas linksmai nuskambės.
Linkiu sutikti Naujuosius Metus
Linksmai prieš šampano taurės.