283. Naujametiniai sveikinimai

Dūžta taurės, liejasi alus
Su Naujaisiais metais,
Sveikinu aš Jus.

282. Naujametiniai sveikinimai

Lai tavo gyvenimą puošia
Skambi ir linksmutė daina.
Tau didžią linkėjimų puokštę
Siunčiu Naujų metų proga.

281. Naujametiniai sveikinimai

Bėga laikas tartum vėjas,
Lyg ta upė su ledais.
Štai ir metai nuskubėjo,
Leisk pasveikinti su Naujais.

280. Naujametiniai sveikinimai

Kada pakeltos taurės kviečia tostui,
Kada nutyla kalbos ir juokai,
Susimąstai, kaip sveikint, ko linkėti,
Kad būtumėt laimingi dar ilgai.

Lai rūpesčiai lyg rūkas išsisklaido,
Lai būna širdyse ramu ramu,
Lai neišnyksta šypsena nuo veido,
Lai neišeina laimė iš namų.

279. Naujametiniai sveikinimai

Su baltutėm snaigėm,
Su balta žiema,
Su Naujaisiais metais
Sveikinu Tave.

278. Naujametiniai sveikinimai

Jums puikiausių gėlių priskinsiu,
Su gailiaja sidabro rasa.
Nuoširdžiausių linkėjimų glėbį,
Jums siunčiu Naujų metų proga.

277. Naujametiniai sveikinimai

Kai nakties dvylika dūžių,
Tu išgirsi būry tarp draugų.
Tegul šniokščia, supasi, ūžia
Širdy valsas gražiausių dainų.

276. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų snaigės
Te laimės tau atneš.
Kartu su tavo laime
Laiminga būsiu aš.

275. Naujametiniai sveikinimai

Skarotos eglės stovi liūdnos,
Virš jų pakibo mėnuo, sidabrinis.
Naujųjų metų naktį,
Linkiu Jums laimės begalinės.

274. Naujametiniai sveikinimai

Per laukus, per miškus
Bėga laikas skubus,
Mes jo kartais nespėjam pavyti.
Bet kaskart į namus
Per Naujuosius metus
Jis atneša džiaugsmą ir viltį.

273. Naujametiniai sveikinimai

Dvylika, dvylika rodo rodyklė
Šypsos žvaigždėta naktis.
Linksmų ir laimingų Naujųjų metų,
Linki tau mano širdis.

272. Naujametiniai sveikinimai

Baltos snaigės sukasi verpetais
Krinta ant žemės, ant beržų.
Tegu neša Jums Naujieji metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

271. Naujametiniai sveikinimai

Su baltutėm snaigėm
Su gera dalia,
Su Naujaisiais metais
Sveikinu tave.

270. Naujametiniai sveikinimai

Pamojuok seniesiems
Šilko skarele.
Pasitik Naujuosius
Džiaugsmo ugnele.

269. Naujametiniai sveikinimai

Prie dvylikos slenka rodyklės
Ir nusijuokia žvaigždėta naktis.
Su Naujais metais, su nauja laime
Sveikina Jus manoji širdis.