28. Naujametiniai sveikinimai

Užtenka žodžių – te jausmai taures pripildo,
Kaip krištolas, kaip snaigė savo tyrumu.
Te Jūs troškimai, svajos, siekiai išsipildo!
Te židinys sušildo, kai sunku.

27. Naujametiniai sveikinimai

Lai skamba putojančios taurės,
Šampanas liejas per kraštus,
Lai širdis pajunta artėjančius
Naujuosius Metus!

26. Naujametiniai sveikinimai

Kol dūžių dvylika aidės,
Ką tik suspėsi panorėti, –
Ir išsipildys būtinai,
Jei norai tavo bus saulėti.

25. Naujametiniai sveikinimai

Kai bokšto dūžiai nuskambės
Viršum šventosios neramių verpetų
Tada aš palinkėsiu Tau
Linksmų Naujųjų Metų!

24. Naujametiniai sveikinimai

Naktis…
Tyliai krenta sidabro žvaigždės,
Tyla nuostabi ir gaivi.
Linguoja snieguotos eglių šakutės,
Ir skamba jau metai Nauji!

23. Naujametiniai sveikinimai

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa…
O kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei.

22. Naujametiniai sveikinimai

Te rūpesčiai lyg rūkas išsisklaido,
Tebūna širdyje ramu, ramu.
Te neišnyksta šypsena nuo veido,
Te neišeina laimė iš namų.

21. Naujametiniai sveikinimai

Lyg žiburėliai mirga žvaigždės,
Žygiuoja pilnatis laukais.
Senieji Metai baigias
Sekmės gyvenime Naujais!

20. Naujametiniai sveikinimai

Tegul su 12-uoju laikrodžio dūžiu.
Į Tavo gyvenimą ateina džiaugsmas,
Kurio niekad nebūna per daug,
Laimė, kuri sunkiai pasiekiama,
Ir puiki nuotaika!

19. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujųjų nakties liepsnelėse ištirpsta viskas,
Kas iki šiol skaudino ir buvo netaip,
Tegul Naujųjų metų paukštis atneša tik laimę
Ir šviesias akimirkas.
Su Naujaisiais 20XX metais!

18. Naujametiniai sveikinimai

Mes juk mokame juoktis ir pykti,
Liūdną mintį laikyt paslapty…
Visi trokštam Naujuosius sutikti,
Ne vynu, o laime girti…

17. Naujametiniai sveikinimai

Kol saulė bus už lango,
Kol šypsosis tau visi,
Linksma bus labai,
Nes vėl ateis Nauji! Su šventėmis.

16. Naujametiniai sveikinimai

Ir vėl naujas laiko slenkstis,
Tad per jį žengiant linkime:
Šiltos žvakės liepsnos,
Džiaugsmingos vilties,
Spalvotų svajonių,
Giedro dangaus,
Artimų draugų šypsenos,
Meilės ir gerovės,
Atkaklumo ir sėkmės,
Įgyvendinant savo troškimus ir siekius…
Su artėjančiais 20XX-aisiais!

15. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji metai jau artėja,
Svajonė nuostabiai graži.
Norėčiau Tau paspausti ranką
Ir palinkėt sėkmės kely.

14. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji metai
Tyrą džiaugsmą neša,
Naują laimę, viltį, troškimus,
Tik ne po mažą lašą,
O kupinomis taurėmis visus, visus metus!