298. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji – tai pradžia,
Tad lai būna jie Jums laimingi, džiaugsmingi,
Nešantys sėkmę gyvenimo kely,
Ir begalinį džiaugsmą pilkoje kasdienybėje.

297. Naujametiniai sveikinimai

Nebėr senųjų metų,
Nebėr senos dainos…
Tikimės, kad šie 20XX naujieji metai,
Jums daug džiaugsmo dovanos.

296. Naujametiniai sveikinimai

Paliki gruodą, sielvartą ir skausmą,
Užmirški, jei kartais teko ir liūdėt.
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio,
Laimės noriu jums palinkėt.

295. Naujametiniai sveikinimai

Linksmų, gerų draugų būry
Linkiu sutikt Naujus metus,
Pakelti taurę už visus:
Už meilę, laimę ir draugus.

294. Naujametiniai sveikinimai

Lai šią Naujųjų 20XX metų naktį,
Jūsų iškeltoje šampano taurėje,
Būna lašelis džiaugsmo, lašelis skausmo,
Lašelis laimės, lašelis kasdienybės…

293. Naujametiniai sveikinimai

Užgimęs kūdikėlis ir Naujieji Metai
Tegu atneša į Jūsų namus
Džiaugsmą, gėrį, sveikatą
Ir viltį rytojaus aušra!

292. Naujametiniai sveikinimai

Slenka metai lyg paukščiai sparnuoti,
Žysta laime tartum sapne.
Štai jau baigėsi metai senieji,
Su Naujaisiais leisk pasveikint tave.

291. Naujametiniai sveikinimai

Tyli naktis, mėnulis šviečia,
Žvaigždutės mirga danguje,
Jau netoli Naujieji metai,
Su jais aš sveikinu Tave.

290. Naujametiniai sveikinimai

Tegu 20XX metai būna kaip daina,
Kurioje negirdėti liūdesio akordų.

289. Naujametiniai sveikinimai

Aš norėčiau paspausti tau ranką,
Ir pečius apkabinti tvirtai,
Ir su metais Naujaisiais pasveikint
Taip kaip sveikina draugą draugai.

288. Naujametiniai sveikinimai

Baltos snaigės sukasi verpete
Krenta žemėn, leidžias ant šakų…
Tegul neša tau Naujieji Metai
Daug gražių, laimingų valandų.

287. Naujametiniai sveikinimai

Krinta snaigės baltutės lyg pūkas,
Kloja žemę baltais patalais.
Štai jau baigėsi metai senieji,
Miela drauge – su Naujais.

286. Naujametiniai sveikinimai

Svajingo valso sūkury,
Linkiu sutikti Naujus metus.
Pakelki taurę už senus,
Už laimę, meilę ir draugus.

285. Naujametiniai sveikinimai

Vidurnakčio tyloj laukai sustingo,
Apsupo žvaigždės Grįžulo Ratus.
Būkit be galo laimingi,
Sutikdami Naujus metus.

284. Naujametiniai sveikinimai

Tegul snaigės šoka valsą
Naujųjų metų sūkury.
Tegul lydi tave laimė
Akmenuotame kely.