58. Naujametiniai sveikinimai

Lai ši Naujųjų Metų pasaka atneša:
Iš vaikystės – nerūpestingą juoką.
Iš draugo – pasveikinimą.
Iš meilės – bučinį!

57. Naujametiniai sveikinimai

Laša vaškas nuo žvakučių,
Vartos antis ant lėkštutės.
Eina senis su snieguole,
Dovanėles dovanoja.
Jeigu buvote geri,
Juos sutiksite kely…

56. Naujametiniai sveikinimai

Tyliai šlama snieguotos pušaitės,
Greit senieji skaičiuos minutes.
Te Naujieji, ateinantys metai,
Glėbį laimės ir džiaugsmo atneš.

55. Naujametiniai sveikinimai

Tegul 20XX-ųjų kelyje
Ryškiai žėri svajonės
Ir pilką kasdienybę nuskaidrina
Jų išsipildymo džiaugsmas.
Su Naujaisiais Metais!

54. Naujametiniai sveikinimai

Tą naktį stebuklingą…
Kai 12-ą išmuš…
Linkiu linksmai, laimingai
Sutikt Naujus Metus!

53. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų Metų naktį paslaptingą,
Paspaust rankutės aš tau negaliu,
Tada leisk nors laimės palinkėti
Šituo mažu atviruku…

52. Naujametiniai sveikinimai

Ir mažytė snaigė,
Ir šiaurys stiprus,
Teatneša tau laimę
Per Naujus metus…

51. Naujametiniai sveikinimai

Tegul kasdien tau saulė auksą pilsto.
Kasdien, kasdien – visus metus.
Lai džiaugsmą, laimę ir sveikatą
Naujieji metai neša į namus.

50. Naujametiniai sveikinimai

Snieguolė šoka ant takelio
Ant apšarmojusios baltos šakos.
Naujieji Metai atkeliavę
Tegul tau laimę dovanos.

49. Naujametiniai sveikinimai

Te skraido linksmai jaunystė,
Kaip snaigė po laukus.
Linkiu linksmai praleist
Ateinančius Naujuosius Metus.

48. Naujametiniai sveikinimai

Išbraidę purų sniegą,
Tyla apgaubė šilą,
Žvaigždėm nusėję dangų,
Naujieji tuoj atkeliaus.
Tegul atneš jie skaidrų džiaugsmą,
Dienas, be skausmo, be kančių,
Te neišeina meilė, laimė iš namų.

47. Naujametiniai sveikinimai

Kad viskas, kas bloga paliktų pilkoj praeity,
Kad Jūsų skruostų nevilgytų ašara karti,
Kad laimė klajūnė ateitų į jūsų namus,
Kad laimė ir džiaugsmas lydėtų Naujuosius Metus.

46. Naujametiniai sveikinimai

Vidurnakčio tyla.
Laukai sustingo.
Apsnigo žvaigždės Grįžulo Ratus.
Linksmom dainom,
Juoku džiaugsmingu
Linkiu sutikt Naujus metus.

45. Naujametiniai sveikinimai

Neblėstančioj tyloj sustingo gojai,
Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus,
O gūdžios pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.
Laimingų Jums Naujųjų Metų!

44. Naujametiniai sveikinimai

Neblėstančioj tyloj sustingo gojai,
Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus,
O gūdžios pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.
Laimingų Jums Naujųjų Metų!