88. Naujametiniai sveikinimai

Tesudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Naujais metais tegu išsipildo
Geri norai ir linkėjimai draugų.

87. Naujametiniai sveikinimai

Lai 20XX-aisiais išsipildo visos šviesios viltys,
Te žydi vien tik geras žodis,
Te džiugina kiekvienas darbas,
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė dažnas Jūsų svečias.

86. Naujametiniai sveikinimai

Į naujus metus kaip į karą
Su daug vilties, sėkmės ir pakantumo.
Tegul laimėjimai kaip dienos
Laša į Jūsų ištiestas rankas.

85. Naujametiniai sveikinimai

Rožės raudonos,
Žibutės mėlynos,
Sniegas baltas,
Gražus kaip ir tu!

Rožės raudonos,
Žibutės mėlynos,
Su naujais metais,
Sveikinu visus.

84. Naujametiniai sveikinimai

Baigiasi metai, artėja Kalėdos
Ta paslaptinga svajonių naktis.
Buvusiam blogiui neliko jau vietos…
Skelbia Naujuosius laiminga širdis.

83. Naujametiniai sveikinimai

Nesakome, kad laimė liejas per kraštus,
Bet linkime – te bus jos tiek, kiek reikia.
Sveikatos, džiaugsmo, laimės ir sėkmės!

82. Naujametiniai sveikinimai

Skrenda metai lyg paukščiai sparnuoti,
Viskas keičiasi tarsi sapne.
Štai senieji metai praeina,
Su naujaisiais leisk man pasveikint TAVE…

81. Naujametiniai sveikinimai

Nežiūrėk liūdnai į snaigių šokį,
Nesakyk – vėl metų nėra…
Juk Naujieji – naujas metas,
Naujas džiaugsmas ir viltis nauja.
Su Naujaisiais metais!

80. Naujametiniai sveikinimai

Praėjo Kalėdos ir kas man iš to?
Aš naktį nemigęs ir piktas kaip šuo!
Apversiu eglutę, sukulsiu žaislus
Ir girtas sutiksiu NAUJUOSIUS METUS!

79. Naujametiniai sveikinimai

Bieg deinas, bieg meta,
Jau, veiziek, ir Nauji meta.
Jei daba pri stala siedi,
Už Naujusius tuostą rieži,
Gerk lig dogna už senus,
Už Tėvynę ir draugus.
Kap pradies veikt šnapses kera,
Tada bus jums laba gera.
Su Naujes metas!

78. Naujametiniai sveikinimai

Žavingo Marso sūkury
Linkiu sutikt Naujus Metus,
Pakelti taurę už senus,
Už laimę, džiaugsmą ir draugus.

77. Naujametiniai sveikinimai

Tyro džiaugsmo, gilios meilės,
Nevienadienio tikėjimo, nemirštančios vilties
Ir svajonių išsipildymo!
Su Naujaisiais metais!

76. Naujametiniai sveikinimai

Praėjo Kalėdos ir kas man iš to?
Aš naktį pragėręs ir piktas kaip šuo,
Apversiu eglutę sukulsiu žaislus,
Ir vienas praleisiu Naujuosius Metus!

75. Naujametiniai sveikinimai

Žavingo Marso sūkury
Linkiu sutikti Naujus metus,
Paskandinti liūdesį ir senus laikus.
Tebunie Naujieji metai kupini naujų žinių.

74. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų dieną prisiminkim,
Kas buvo gera ir gražu gimtinėj.
Pakelkim tostą už neramią mintį,
Už skalsią duoną, meilę pirmutinę…
Tegul ant lūpų šypsenos mums švyti!