103. Naujametiniai sveikinimai

Tu pakeli taurę už laimę,
Už tuos, kurie švenčia kartu.
Už jaunystę, kaip vėjas neramią,
Už laimingus Naujuosius Metus!

102. Naujametiniai sveikinimai

Tyliai krenta purios snaigės,
Žiba aukso žiburiais.
Ši diena ir metai baigias
Spaudžiu ranką, su Naujais!

101. Naujametiniai sveikinimai

Tyliai krenta šį vakarą snaigės,
Sidabrinėj mėnulio šviesoj.
Daug laimės linkiu
Paskutinėj šių metų dienoj.

100. Naujametiniai sveikinimai

Užvertus seną lapą praeities
Linkim sveikatos, laimės, geros ateities!
Jeigu džiaugsmo – tai begalinio
Jeigu laimės – tai tik didelės.

99. Naujametiniai sveikinimai

Tyliai slenka ir slenka minutės,
Iškeliaus jau greit metai seni.
Apšarmojusios eglės šakutės,
Palinkės, kad ateinantys būtų geri.

98. Naujametiniai sveikinimai

Tą tyliąją naktį ateina VILTIS,
Ateina ŠVIESA ir GERUMAS.
Te šiandien visur jie pasklis –
Varganuos kambarėliuos ir rūmuos…

97. Naujametiniai sveikinimai

Vėl jau metai pragyventi,
Kaip viena trumpa diena.
Muša dvylika kurantai
Skamba laimė lyg daina.
Laimingų Naujųjų!

96. Naujametiniai sveikinimai

Yra metuose vienintelė naktis –
Kai nesinori miego,
Kai lauki kažko nuostabaus, nepakartojamo,
Kai abi laikrodžio rodyklės sustingsta ties dvylika,
Kai susitinka metai…
Bet šitas susitikimas labai trumpas,
Sekundė, daug mažiau – akimirka,
O laukei ištisus metus.
Tad su Naujais!

95. Naujametiniai sveikinimai

Viskas liks. Tiesa, snaigės ištirps,
Bet iškris kitos.
O metai praeis…
Ir niekas nesugebės jų gražinti.
Ateis nauji, jie atneš
Naują troškimą gyventi, kurti!

94. Naujametiniai sveikinimai

Štai ant slenksčio Naujieji.
Snaigės dūžta ir tirpsta delne.
Tegul Tau jie atneš vien tik džiaugsmą,
Tegul laimė suranda Tave…

93. Naujametiniai sveikinimai

Į metus Naujuosius,
Tik šypseną, tik laimę ir saulę pasiimkit,
O rūpesčius ir karčią ašarą
Praėjusiems palikit…

92. Naujametiniai sveikinimai

Širdy – džiaugsmo,
Akyse – laimės,
Lūpose – juoko,
O gyvenime?
Gyvenime visko.

91. Naujametiniai sveikinimai

Štai jau metų senų paskutinė diena,
O Naujieji ateina savaime.
Tegul būna giedra kiekviena jų diena,
Tegul neša vien džiaugsmą ir laimę!

90. Naujametiniai sveikinimai

Kalėdų pėdom ateis kaip sapnas
Naujieji metai dar vieni.
Tegul jie būna džiaugsmo, meilės,
Vilties gražiausios kupini.

89. Naujametiniai sveikinimai

Štai eglutės žiba
Dega žvaigždės danguje.
Su Naujaisiais metais
Sveikinu Tave.