133. Naujametiniai sveikinimai

Sukdamiesi lengvučiu snaigių sūkūryje,
Traškindami plonučių upių ledų,
Per skambančius teviškės laukus, miestus ir kaimus
Atkeliauja ir beldžiasi į kiekvieno namus Naujieji metai.

132. Naujametiniai sveikinimai

Sveikiname Tave su artėjančiais
Naujaisiais metais ir linkime
Daug džiugių akimirkų,
Linksmo juoko ir laimės!

131. Naujametiniai sveikinimai

Sustokit akimirkai – senieji metai baigias,
Su kiekviena baigtim – nauja pradžia.
Tegul Naujieji neša džiaugsmą, laimę
Jūsų rupesčiuos ir darbuose.

130. Naujametiniai sveikinimai

Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,
Atlaužę vakarykštės duonos riekę,
Ties šuliniu ramiai persižegnoję
Snieguotų vieškeliu išeina mūsų metai…

129. Naujametiniai sveikinimai

Sveikiname su Naujais Metais ir
Tegul paskutines 20XX-ųjų metų sekundės
Nusineša visas skriaudas ir nesėkmes,
O atneša sėkmės gyvenime, bei moksle.

128. Naujametiniai sveikinimai

Tai sekundės paskutinės bėga tekinos,
Eglių žėrinčių šviesa užlieja veidus…
Te nutirpsta ant eglišakių su žvakutėmis
Visos blogos valandos ir klaidos…

127. Naujametiniai sveikinimai

Tas ilgesys praėjusių dienų…
Ištieskite rankas, atverkit langus.
Tegul šiąnakt prisnigs
Gerumo, Meilės ir Ramybės Jums į delnus.

126. Naujametiniai sveikinimai

Te laimė netelpa į širdį,
Te šypsena visur palydi.
Te visko atneša Naujieji
Ko šie metai nesuspėjo!
Su 20XX!

125. Naujametiniai sveikinimai

Te sudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku.
Naujais Metais tegu išsipildo
Geri norai ir linkėjimai draugų.

124. Naujametiniai sveikinimai

Te būna Naujieji kaip saulė,
Pritvinę jaukios šilumos,
Kūrybos ir žemiškos laimės,
Sėkmės ir nuotaikos geros.

123. Naujametiniai sveikinimai

Te šypsosis visos Jūsų dienos saulė
Ir žydi rožėm vidury žiemos!
Tebūna metai laimingiausi Jums pasauly
Širdis te skausmo nežinos!
Te žvaigždės Tau šlama pasaką tylią
Te atneša Naujieji Metai
Laimę, džiaugsmą ir draugystę.

122. Naujametiniai sveikinimai

Tegu metai nauji
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena
Tik šviesi ir gera.

121. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė pasaka
Atneša Tau tiek džiaugsmo ir laimės,
Kad užtektų po spindulį visoms
Būsimoms ateinančių metų dienoms.

120. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė snaigė
Tau atneša tiek džiaugsmo,
Kiek telpa žodyje “Laimė”!

119. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji 20XX metai
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena – tik šviesi ir gera.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais
Naujaisiais Metais!