148. Naujametiniai sveikinimai

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Nauji.
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, ilgi.
Su Naujais 20XX metais!

147. Naujametiniai sveikinimai

Per žemę Naujieji ateina –
Tai amžių smiltelė maža,
Lai neša jie džiaugsmą,
Lai neša jie laimę
Kartu su kiekviena diena.

146. Naujametiniai sveikinimai

Pamirški rūpesčius visus,
Gyvenki ateities šviesa,
Ir pasitik Naujus Metus
Būry draugų su šypsena veide.

145. Naujametiniai sveikinimai

Prabėgo metai, nuskambėjo,
Ant slenksčio stovi jau Nauji.
Tegul jie būna tau laimingi
Daug džiaugsmo, laimės kupini!

144. Naujametiniai sveikinimai

Prabėgo metai. Buvo džiaugsmo,
Bet buvo ir sunkių valandų.
Su Naujaisiais sveikinu ir
Gyventi linkiu be skausmo, ašarų, vargų.
Tad būk laiminga!

143. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji deimantais sužėri
Baltoj pusny ar diemedžio šerkšne,
Tegul jie neša meilę, grožį, gėrį,
Sėkmė telydi siekiuos ir darbe.

142. Naujametiniai sveikinimai

Skuba laikrodis,
Laiko lašai tiksi į rytmetį gražu.
O metai senieji jau baigiasi,
Tad sveikinu su Naujais.

141. Naujametiniai sveikinimai

Nebūkite raguoti kaip ožkos prie namų,
Nebūkit užsispyrę kaip avinas kalnų.
Ir nors Naujieji skelbia, kad metai Avinų,
Visiems mes palinkėsim – nepasikabinkit ant ragų.

140. Naujametiniai sveikinimai

Skamba laikrodis dvyliką kartų,
Aidi dužiai nakties vidury.
Nauji Metai visai jau prie vartų,
Nauji Metai ir Tavo širdy.

Skuba ir skuba metai,
Eina laikas, palikdamas pėdsakus,
Kaip džiaugsmas skambančius gėlėmis
Ir kaip laimės šaltiniai – neišsenkančius.

139. Naujametiniai sveikinimai

Snaigės krinta ir krinta
Rodos obelys tuoj išsiskleis.
O per žemę baltą padabinta
Paskutinę šių metų sekundė praeis.

138. Naujametiniai sveikinimai

Slenka, bėga metai,
Štai ir vėl žiema.
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave.

137. Naujametiniai sveikinimai

Su šampano stikliuku,
Su gražiausiu berniuku,
Palydėk senuosius
Ir sutik Naujuosius.

136. Naujametiniai sveikinimai

Su Naujaisiais Metais,
Su šalta žiema,
Su baltutėm snaigėm
Sveikinu Tave.

135. Naujametiniai sveikinimai

Su krintančiom snaigėm,
Su ryto šerkšnu,
Su Naujaisiais Metais,
Tau laimės linkiu.

134. Naujametiniai sveikinimai

Su šypsena ir juoku palydėk senuosius.
Su daina ir šokiu sutik Naujuosius.