163. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji Metai tėviškės padangėj
O vakaras toks nuostabiai gražus.
Linkiu daug laimės Tau šiandieną
Ir vien tik laimės per visus metus.

162. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji metai keliauja pušynais,
Visą žemę šią naktį apeis.
Ir karščiausius kraštus, ir ledynus,
Bet sustos ir ties Jūsų langais.

161. Naujametiniai sveikinimai

Kai rodyklė prie dvylikos slenka,
Visa žemė paskendus rūke,
Leisk, paspausti tau ranką,
Su Naujaisiais pasveikint tave!

160. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų naktį tylią,
Tu būk laiminga, neliūdėk,
Nes ši naktis pati gražiausia
Ir būna metuose tik vienąsyk.

159. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų naktį, kada snigs žvaigždėm,
Kada senas mėnulis, susipynęs į dangaus skliautą,
Džiaugsis kartu su žmonėmis.
Būkit laimingi! Sutikit Naujuosius
Su viltimi, džiaugsmu ir šypsena!

158. Naujametiniai sveikinimai

Negrįžta niekados praėję metai,
Atgal nėra nei kelio, nei takų.
Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą,
O atneša daug nuostabių dienų.

157. Naujametiniai sveikinimai

Nebėr gėlių, visas šalna nuskynė,
Atšiaurūs vėjai blaškos už langų.
Apgaubk skara pečius, krūtinę,
Prie židinio susėskime ratu.

156. Naujametiniai sveikinimai

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta
Ir danguje žiba tūkstančiai akių.
Tą naktį meilė kiekvienam atgimsta,
Ir išnyksta kerštas iš žmonių širdžių…

155. Naujametiniai sveikinimai

Netenkam rodos tik vienos dienos,
Bet štai jau metai metams tiesia ranką.
Per baltus pušynus takais sidabriniais,
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Naujieji.
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, sėkmingi ir prasmingi.

154. Naujametiniai sveikinimai

Netikėkit, kad krintantys lapai neša vien liūdesį,
Netikėkit, kad sužaliavę medžiai neša vien tik džiaugsmą.
Visko bus – džiaugsmo ir liūdesio,
Tik neparodykit ašarų kitiems.
Visad šypsokitės ir būkit laimingi!

153. Naujametiniai sveikinimai

Palikit gruody ilgesį ir skausmą,
Pamirškit, jei teko kartais ir liūdėt.
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio
Aš Tau daug laimės, džiaugsmo noriu palinkėt.

152. Naujametiniai sveikinimai

Nuėjo metai tyliai, nesustojo
Lyg pasaka kažkur nesuprasta.
Tegul Naujieji šito nekartoja –
Laimingi būkit visada.

151. Naujametiniai sveikinimai

O metai, metai! Laimingi ir skaudūs
Greitai prabėga pro mus.
Tik nesustokit, skubėkit gyventi
Laikrodžiai muša Naujus!

150. Naujametiniai sveikinimai

Nukrito lapai nuo obels
Nejaugi viskas taip nukris?
Ateis ir tyliai pasibels
Naujieji Metai į duris.

149. Naujametiniai sveikinimai

Patys geriausi linkėjimai
Naujųjų Metų proga.
Te visa, kas bloga, ištirpsta
Žvakės liepsnoje, o visa, kas gera
Skiriu Tau.