118. Kalėdiniai sveikinimai

Svajonėms – sparnų,
Tikslams – aukščio,
Siekiams – ryžto ir atkaklumo,
Pradėjimams – kūrybiškumo ir visokeriopos sėkmės,
Šeimai – santarvės ir meilės,
Kolektyvui nuoširdumo, draugystės ir savitarpio supratimo,
O dar – asmeninės laimės, džiaugsmo sveikatos.

102. Kalėdiniai sveikinimai

Šalti vėjai pučia, žemė snaigėm rieda,
Linksmos šiandien Kūčios, o rytoj Kalėdos.

91. Kalėdiniai sveikinimai

Kūčių vakarą – ramybės sielai,
Kalėdų rytą – džiaugsmo širdžiai,
O visą gyvenimą – Dievo palaimos (vilties ir meilės).

74. Kalėdiniai sveikinimai

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus,
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus,
Ir nepalūžkit, jeigu nuoskaudas patirt bus lemta.

63. Kalėdiniai sveikinimai

Kūčių stalas žvakelėm mirgės
Metų vargas atrodys toks lengvas,
O namai prisipildys
Tikėjimo, gėrio versmės.

Tu ištieski kažkam artimam
Nuo darbų gal pavargusią ranką
Ir širdingai linkėk
Susitaikymo, ramybės, vilties.

55. Kalėdiniai sveikinimai

Krenta snaigės pamažu, pažiūrėki, kaip gražu.
Eglės stovi išsipuošę, turbūt šventei pasiruošę.
Bus greit Kūčių vakarienė ir Kalėdos jau artėja!
Leisk pasveikint ir Tave su šita gražia švente…

45. Kalėdiniai sveikinimai

Per baltą krištolinį taką
Su sauja meilės ir vilties
Tepriplaukia prie židinio Kalėdos
Ir tegul išpildo troškimus kiekvieno.

35. Kalėdiniai sveikinimai

Tegu šventinių žvakių liepsnose
Sudega visi vargai ir nesekmės,
O ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę,
Meilę ir tikrus draugus.

23. Kalėdiniai sveikinimai

Kai užges paskutinė žvaigždutė,
Kai saulutė pro rūką tekės,
Pasibels ir į Tavo širdutę,
Tas stebūklas Kūčių nakties.
Su Šv. Kūčiomis.

12. Kalėdiniai sveikinimai

Kai Kūčiukai jau šalti ir visi visi girti,
Kalėdų Senio nenuvilk ir šiandien nenusimink,
Kad mėsos šiandien negausi,
Bet užtat pasmaližiausi.

Jei nemegsti saldumynų tai išgerk raudono vyno,
Gal apsvaigsi truputuką, gal išgersi dar stikliuką.
Tik per daug neprisigerk ir eglutės nenuversk…
Su Kūčiom ir Kalėdom!

10. Kalėdiniai sveikinimai

Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.
Ir vėl nušvito mūsų širdyse,
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
Ramybės Kūčių vakarą.