48. Profesiniai sveikinimai (kolegoms)

Mieli draugai, be jūsų sunku būtų,
O gal nebūtų šių darbų visai?

Mintis galinga imtų ir prapultų…
Idėjos nuogos lyg vergai ant gultų
Dūlėtų popieriuj, pelytų ir supūtų.
Jei ne užtrukę darbo vakarai,
Kai cigarečių dūmuos skendi,
Užmiršę krištolinį brendį,
Išvargę atradimuose veidai.

Mieli draugai, aš sveikinu visus
Su darbu nuveiktu perpus.

47. Profesiniai sveikinimai (kolegoms)

Dėkoju Tau už pritarimą
Ir už “palaikymą” tiesos,
Už pakvietimą papietauti…
Ir dar daugiau tikrai viliuos…

Viliuos, kad mes ilgai draugausim
Ne tik darbe, bet ir namuos,
Kad į svečias šalis keliausim,
Jei kas kelionę bendrą duos…

46. Profesiniai sveikinimai (kolegoms)

Už bendrą kavos puodelį per pietus,
Už valandėlę prie kavos po darbo…
Už kolegas ir už bendrus draugus
Šiandien keliu draugystės taurę!

Tave pabūt kartu kviečiu
Pačiu brangiausiu man svečiu…

45. Profesiniai sveikinimai (kolegoms)

Lyg riešutai — į saują,
Lyg spinduliai — į saulę —
Atėjote po vieną
Ir triūsėte kasdieną.

Visi linksmi ir gražūs,
O rankos — baltos, mažos…
Bet daug padarėt darbo
Ir niekas nepavargo.

Todėl, kad ne po vieną,
O kad visi už vieną!
Vieni kitais tikėjom —
Todėl tiesa klestėjo.

Dabar — mes kolektyvas —
Grynuolis aukso gyvas!
Triumfuokim jubiliejui
Ir lai šampanas liejas.

44. Profesiniai sveikinimai (kolegoms)

Ateinu ne tuščiomis —
Pilnas dėmesio glėbys:
Patarimams ir tiesoms,
Pabarimams ir naštoms —
Už save ir už kitus,
Išklausysiu už visus!
Atlaidumas lai klestės
Ir širdis nenukentės,
Kai nors vienu žodeliu
Jus užgaut galbūt galiu.
Mano tiesą greit pajus,
Kas tik melui pakantus.
Galite neabejot —
Jums neteks darbe miegot —
Darbas verda ten, kur aš —
Už mane nedirbs kažkas.
Mano humoras tylus —
Nieks tikrai nuo jo nedus.
Gerbt ir dirbti atėjau,
Kai tik reikia — aš tuojau…

43. Profesiniai sveikinimai (kolegoms)

Su Jumis prabėgo metai, dienos,
Su Jumis švenčiau šventes.
Liūdesio akimirką kiekvieną
Su Jumis buvau drauge.

Man taip gaila, kad turiu palikti
Tuščią savo vietą aš…
Nenorėjau tylomis išnykti,
Lyg šalta žvaigždė užgest…

Mano atsisveikinimo puota
Man liūdna tikrai, draugai…
Lai tai bus neišgalvota,
Kad draugausim dar ilgai.

42. Profesiniai sveikinimai (kolegoms)

Iš triukšmingų gatvių einame į darbą,
Visą dieną būname kartu.
Mes draugai didžiausi kolektyvo tarpe —
Nors kolegos esame kitur.

Nuotaika lyg saulė languose, ant stalo —
Spinduliuoja mūsų širdys dvi.
Ir jausmai po darbo niekad neatšąla —
Gal kitiems atrodome keisti.

Bendradarbiai ir draugai,
Nes abiems labai gerai.
“Verčiasi darbai kalnais”
Ir netampa mums vargais.