52. Profesiniai sveikinimai (policininkams)

Jūs esate reikalingi ir mažam, ir senam.
Tik Jūs galite užtikrinti saugumo jausmą greta esančiam.
Tik Jūs galite sulaikyti piktą ranką.
Tai ir darote, pamiršdami save, savo šeimas.

Telydi Jus sėkmė, derinant jėgą su teisingumu,
Kad teisingumas būtų stiprus, o jėga – teisinga.
Su angelų sargų diena!

51. Profesiniai sveikinimai (policininkams)

Sėkmingos tarnybos, nepailstamos ištvermės,
Neišsenkančios kantrybės, stiprios sveikatos,
Giedros nuotaikos ir neblėstančios sėkmės.
Būkite tvirti, drąsūs ir ryžtingi.
Kiekvieną dieną tesaugo ir Jus pačius Angelai sargai.

50. Profesiniai sveikinimai (policininkams)

Jūs visą laiką negailėdami savo energijos,
Nepritrūkdami ryžto rūpinatės visų gyventojų saugumu.
Tad kiekvienas esate vertas didžiausios padėkos už tai,
Kad garbingai atliekate pareigą – ginti, saugoti, padėti.

49. Profesiniai sveikinimai (policininkams)

Jūsų misija kilni – ginti kiekvieną žmogų, saugoti valstybę.
Nuo Jūsų profesionalumo priklauso visų mūsų gerovė,
Jūs teikiate mums viltį gyventi saugiame ir gražiame krašte.
Šios gražios šventės proga leiskite padėkoti pasirinkus tokią atsakingą profesiją,
Reikalaujančią nepaprastai daug atkaklumo, stiprybės ir išbandymų.
Tegul Jūsų didelius darbus lydi visuomenės pagarba.
Sveikinu visus minint Angelų sargų dieną!