180. Kalėdiniai sveikinimai

Ar Velykos, ar Kalėdos,
Man vis tiek tos pačios bėdos…
Kristus gimsta arba kelias,
O aš vargstu prie taurelės.

Jei prisigeriu lyg soties
Tenka sunkiai pagiriotis…
Ir kada išaušta rytas,
Trokštu būti išganytas.

O išganymas kaip žinot,
Vėl degtinė arba vynas…
Kaip tik juos burna praryja,
Kūnas ir dvasia atgyja.

179. Kalėdiniai sveikinimai

Krinta baltos snaigės, sukasi ratu,
Mes su besmegeniu geriame kartu,
Lužo besmegenis, o ir aš kartu,
Ot skani degtinė, geriant su ledu…

178. Kalėdiniai sveikinimai

Bučiuoju, Mama, duonos kepaliuką —
Taip mokėt mane, ieškantį tiesos:
Vaikams kasdien paduodamas riekutę,
Gyvenime aš laimės jiems tikiuos.

Kalėdų džiaugsmuose aš Tau dėkoju
Už duoną pamaitinusią mane.
Tapau tikru tiesos laukų artoju
Ir moku pasisotint plutele.

Didžiulę savo pagarbą Tau reiškiu
Ir mokau pagarbos savus vaikus:
Kiekvienas dedam trupinį į laišką,
Kad meile pabarstytumei namus.

Išgirsk, Marija, Motinėlės maldą,
Kai meldžiasi suklupus už vaikus.
Dažnai gyvenimo vargai sušaldo —
Tik maldoje Ji šildo mus visus.

177. Kalėdiniai sveikinimai

Man duoki Kalėdaitį, Motinėle,
Lyg duoną, kurią duodavai kasdien.
Gyvenimui nubraukus ašarėlę
Už mus visus viena gali kentėt:

Už alkaną, sušalusį benamį,
Už vaiką pasiklydusį lemty,
Už svetimą užėjusį bedalį
Tu motiniškai kančią sau imi.

Tu duodi Kalėdaitį, Motinėle,
Lyg dalį man išmeldus iš dangaus, —
Palaimintąjį Dievo trupinėlį
Dėl vaiko, dėl brangiausio Tau žmogaus.

Maldos pilnoj širdy talpintum žemę —
Pasaulį apkabintum Tu viena …
Ir Kūčių vakarais Tau širdį gelia,
Už tuos vaikus, kurių nėra šalia.

176. Kalėdiniai sveikinimai

Pabarstė snaigėm Nemuno krantus
Šventų Kalėdų rytmetis gražus…
Snieguota laimė apkabins pečius,
Jei Tu ateisi šiandien į svečius.

Šerkšnu išpuošęs Viešpaties namus,
Šventų Kalėdų rytmetis gražus…
Ten žvakių šiluma sušildys mus,
Jei Tu ateisi pasimelst kartu.

Snieguotas šaltis stovi už langų —
Šventų Kalėdų rytmetis — gražu!..
Ateik. Tave įleisiu su šalčiu
Ir būsi Tu brangiausiu man svečiu.

Sušildysiu. Priglausiu aš Tave,
Pasveikinsiu su Viešpaties diena.
Šventų Kalėdų meilės Angelai
Globos ir saugos mudu amžinai.

175. Kalėdiniai sveikinimai

Žiemos raudona saulė varpinėje supa
Šventų Kalėdų maldą ant Viešpaties delnų.
Lai jus aplanko meilė ir mažas angeliukas
Atnešęs laimės vardą žvakelėje nutūps.

Šiltam paguodos žvilgsny — dieviška palaima
O ant pasaulio rankų vien motinos malda.
Kas buvo, lai išnyksta — mums praeities negaila…
Ir po egle, lyg tyčia, suduš lemtis žaisle.

174. Kalėdiniai sveikinimai

Stogais snieguotais pas Tave einu,
Bažnyčių bokštais, šąlančiais varpais.
Kalėdų meilę Tau iš debesų
Nešu svajonių virpančiais delnais.

Tave bučiuoju snaigių glėbyje,
Bereikšmį šerkšną širdimi tirpdau.
Aš amžiais būčiau su Tavim drauge
Ir nebereikia nieko man daugiau.

173. Kalėdiniai sveikinimai

Ant medžių jau baltuoja sniegas
Ir linksta šakos žemės link.
Kalėdų rytas, bet aš vienas
Ir nieko nebėra aplink.

Baltieji bokštai siekia dangų —
Kalėdų rytas šerkšnuose.
Apgaubk mane Tu meilės rankom,
O aš bučiuosiu vien Tave.

171. Kalėdiniai sveikinimai

Su Kalėdų laime, su lemties žvaigžde!
Sniegas Tavo kaime ir mano mieste.
Dovanoju pūgą, atminties snaiges…
Kaip seniai tai buvo — aš ir Tu drauge.

Su Kalėdine laime, su didžiausia švente.
Tau nešu sniego saują ir bučiuoju Tave.
Kai palies veidą speigas, Tu mane prisimink.
Tau siunčiu sapne raktą — širdį man atrakink.

170. Kalėdiniai sveikinimai

Užmirškite skriaudas, –
Šią naktį laime snigs.
Baltai vėl pražydės
Sausa šaka obels.

Prie būsimų kelių
Likimas pasitiks.
Šviesiąją ateitim į
Širdį pasibels.

169. Kalėdiniai sveikinimai

Išmokim atleisti, išmokim pamilti,
Ant angelo sparno į dangų pakilti.
Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę,
Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę…
Su šventom Kalėdom!

168. Kalėdiniai sveikinimai

Tegul šventų Kalėdų baltas spindesys
Gramzdina užmaršty, ko atsimint neverta,
Tegul žvaigžde sužibs tvirta viltis,
Kad laimės svaiguliui yra žmogus sutvertas.

167. Kalėdiniai sveikinimai

Kai baltas angelas Tau ranką tiesia,
Imi tikėt, kad greit aušra nušvis…
Ir gruodžio ilgesys ne amžinas – atėjo
Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis.
Su šventom Kalėdom!

166. Kalėdiniai sveikinimai

Aš Kalėdų Senelio paprašiau,
Kad Kūčių naktį debesys užleistų vietą žvaigždėms,
Blogis – gėriui, o sutemos – sniego spindesiui,
Nes noriu, kad tai būtų pačios geriausios tavo Kalėdos.
Linkiu tikrai stebuklingų Šv. Kalėdų.

165. Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdų naktelę tylią pažvelki į žvaigždes… pramerki akeles…
Ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienelei…
Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapčiausios svajonės…
SU KALĖDOM!!!