43. Išleistuvių sveikinimai

Per sidabrinį marių tiltą,
Per vandenėlį nemunų!..
Palikot aušroje mokyklą
Į saulę bėgdami kartu.

Laimingo kelio, saulės sesės!
Laimingo skrydžio link vilties!
Šis laimės tiltas Jums lai tęsias —
Mes linkim Jums tikros sėkmės.

42. Išleistuvių sveikinimai

Lydžiu Tave į pirmąjį gyvenimo takelį.
Mylėdama žaviuosi ir gerbiu Tave.
Tik nenuklyski niekad, mylimas Vaikeli,
Ir neužmiršk, kad antra pusė — tai mama.

Lai primena Tau veidrodinis atspindžio peizažas
Kad Tu ir aš — tai meilė neatskiriama.
Gal kada nors vaidensiuos atminimuose miražais…
Visur lydėsiu net nebūdama šalia.

41. Išleistuvių sveikinimai

Viesulais į svajonę įsupkit mintis,
Nepalikite vietos beverčiams klajūnams!
Ir lai siekiuose dega jaunystės širdis,
Lai į prarają krenta neviltin Jus pastūmę.

Į gyvenimą eikit idėjų keliais:
Nusisukę nuo blogio žiūrėkit į šviesą.
Laimės rankos kasdien apkabinti ateis
Ir lydės Tėvų širdys amžinai Jus į tiesą.

Neužmirškit dainos — ją dainuoja viltis —
Ir pavargę kely niekada nesuklupkit.
Lai virš žemės plasnoja Laimės paukštės širdis…
Jūs Žmogaus didžio vardo nuolatos verti būkit.

39. Išleistuvių sveikinimai

Subrandintas mintis nuskraidinkite saulėn,
Mėnesienų žvaigždynais keliaukit…
Juk net dvylika metų šios šventės Jūs laukėt, —
Žiniomis sunaikinsite žemėj apgaulę.

Mokslo vartai atvėrė žinynų orbitą —
Į visatą nuskries gilios mintys
Ir į ateitį tiesią Jums kelias nušvito,
Kad galėtumėt paukščiais pakilti.

Nuskraidinkite saulėn vien svajonių mintis —
Teliepsnoja, tedega pilna siekių širdis!

38. Išleistuvių sveikinimai

Paskutinis skambutis,
Paskutinė diena —
Noriu dar čia pabūti,
Nes brangi mokykla.

Dar pakvieskit į salę,
Prie langų, prie lentos.
Dar nors kartą nubauskit…
Neatimkit kreidos.

Dar prieš savąją valią
Pastovėsiu kampuos.
Dar aprėkit ir šaukit…
Išdykauti ruošiuos.

Paskutinis skambutis —
Pirmą kartą verkiu…
Nusisukit truputį —
Kas brangu — palieku.