15. Jubiliejiniai sveikinimai (100 metų)

Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai,
Kurią nešėte savy per amžių.
Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai,
Sidabrinės rasos veda braidžiot…

Po laukinį vėją, po žvaigždynus,
Po baltųjų gulbių saulėtas dausas,
Po kristalo druską, rausvą vyną
Ir lietuviškos garbės giesmes.

Šimtamyliais batais ėjo Jūs likimas
Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs —
Jūs po Dievo delnu esat gimęs
Ir visiems mums Jūsų metai brangūs.

13. Jubiliejiniai sveikinimai (100 metų)

Kai šimtas metų beldžiasi į širdį
Galit plačiai duris atidaryti —
Tai giminė ateina apkabinti
Ir ąžuolų vainikais padabinti.

Laimingas būkit, mūsų Šimtameti!
Priimkit kuklias dovanas ir rožes.
Mes norim dėmesiu Jus šiandien lepint
Ir apipilt gražiausiais širdies žodžiais.

Kai šimtas metų Jums vis teikia jėgą,
Tai mums dejuot ir pasiguosti gėda.
Lai triumfo jausmas Jums sveikatą lieja —
Nusišypsokit Šimto Jubiliejui.