Varna su siūlu

Jei matai varną, įsikandusią raudoną siūlą ant namo stogo, tas namas sulauks gaisro.

Atsitrenkęs paukštis

Jei paukštis atsitrenkia į langą ar įskrenda (jei langas atidarytas), laukite naujienų (ir nebūtinai gerų).