Pabelsti tris kartus į medį

Jeigu tau kas nors atsitinka, pabelsk į sausą medį tris kartus. Tada tau dvasios padės.