Neišmesti trupinių

Nuo stalo likusių trupinių negalima išmesti, nes nesiseks. Geriau juos paberti paukšteliams.

Šventinta duona automobilyje

Jei vežiojatės šventintos duonos gabalėlį automobilyje, jums visą laiką seksis kelyje.

Nevalyti trupinių ranka

Trupinių nuo stalo ranka nevalyk – teks elgetauti.

Duona ant stalo

Jei duona padėta ant stalo apačia į viršų – tai duonos namie nebus.

Duonos trupiniai

Negalima su ranka nuo stalo valyti trupinius į saują, nes vaikai bus vagys.

Duona

Negalima duonos padėti į viršų, nes duona išeis iš namų.