225. Meilės žodžiai

Pabučiavimas tavo buvo karštas
Ir trumpas kaip žaibas,
Staigus ir svaigus kaip naktis,
Galinga pagunda – mes suklupom.

Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų.
Jos išdegino žymę iki širdies gilumos.
Beprotiško svaigulio – suartėjo mūsu kūnai!
Žinau, kad ir tavo aistra – buvo kaip laužo liepsna!

223. Meilės žodžiai

Leisk tau rankas šias išbučiuoti,
Leisk, gražuole, tave karštai į lūpas pabučiuoti,
Leisk, saulute mano, prieš visą Žemę ištart
Tau tą palaptingą, kerintį – myliu.

222. Meilės žodžiai

Nuprauskim pavargusias lūpas, akis,
Pabūkim jaunystės svajonių dvasia.
Užgis mūsų žaizdos – pagis musų sielos,
Jei meile tikesim – ji bus mums gera.

221. Meilės žodžiai

Tu mylimas žmogus, niekas toks brangus,
Amžiais šitaip bus, nieks neatims tavęs niekad iš manęs.
Tu perlas delnuose, auksas pūkuose, vėjas laukuose,
Man reikia tik tavęs, būk šalia manęs, kol širdis gyva…

220. Meilės žodžiai

Mylėk – kol širdis dar jauna,
Mylėk – kol ji dar meilės kupina.
Mylėk – net jei įskaudins tave,
Mylėk – nes už meilę brangesnio nieko nėra…

219. Meilės žodžiai

Sako meilė ateina pavasarį,
Sako žydi kartu su gėlėm.
Aš linkiu, kad ateitų ir žiemą,
Apsnigtom apsnigtom pakelėm…

218. Meilės žodžiai

Nuoširdžiai mylėti – vadinasi pamiršti save.

217. Meilės žodžiai

Atleisk, tik vieno teprašau,
Atleisk, nebekankink manęs daugiau.
Atleisk, juk aš atsiprašiau,
Atleisk juk aš tik maldavau…

216. Meilės žodžiai

Myli tas, kuris tyli,
Myli tas, kuris kenčia,
O ne tas, kuris meluoja
Ir beprotiškai bučiuoja!

215. Meilės žodžiai

Noriu suprasti, ką reiškia “MYLĖTI”?
Noriu pažinti, o gal “NUSIDĖTI”?
Trokštu pajusti tavąsias rankas,
Ir nukeliauti su tavim į dausas.

214. Meilės žodžiai

Gyvensi ir Tau patiks.
Ne visos spalvos, ne visos kalbos
Ir ne visos žilos galvos.
Ne visos dainos, ne visos rožės
Ir ne visas grožis.
Gyvensi ir mylėsi gal tik tai,
Ką širdimi palietęs supratai…

213. Meilės žodžiai

Pabelsk… Galbūt įleis…
Matai, kareivis saugo mano širdį…
Jauti, maldauja ji švelnumo…
Jauti, ji nori būt laisva, bet tuo pačiu ir mylima…

Pažink, kiekvieną mano žingsnį…
Suprask, ką reiškia žvilgsnis…
Žinok, aš noriu, kad mane mylėtum…
Ir nepaleistum niekada…

212. Meilės žodžiai

Meilė visagalė:
Nėra pasaulyje nei sielvarto juodesnio už jos bausmę,
Nei laimės didesnės už malonumą jai tarnauti.

211. Meilės žodžiai

Labiau už viską brangink
Tau skiriamą Meilę.
Ji išliks dar ilgai po to,
Kai ištirps Tavo auksas ir sveikata.

210. Meilės žodžiai

Man be tavęs
Darosi sunku,
Man be tavęs,
Tamsu visur,
Man be tavęs,
Eit nėr kur,
Man reikia tavęs,
Kad būtume kartu,
Be tavęs gyventi negaliu,
Nes myliu beprotiškai tave.