88. Vestuviniai sveikinimai

(po penkerių bendro gyvenimo metų)

Lietuviškų miškų didingas medis
Palinkęs tarsi melstųsi jis Jums.
Jėgų iš jo įgavę — dangun kelsis
Ir ąžuolų galia šeimoj nubus.

Turėti laimę — tai lyg auginti medį:
Vaikuos, šeimoj ir savyje —
Ir išugdyti ąžuolinę šerdį
Plačioj šakotoj gentyje.

Tad su Medinėmis šeimos vestuvėm —
Tvirtom lyg miškas sutuoktuvėm!