10. Liūdni SMS

Tavo veido švelnūs bruožai,
Rankų šiluma, tavo mintys…
Tavo žodžiai…
Mano vienuma…

9. Liūdni SMS

Atleisk, gyvenime ne taip jau būna,
O aš nedaug tau blogo padariau…
Tad stengiuosi iš kelio pasitraukti
Vien tik todėl, kad būtų tau geriau…

8. Liūdni SMS

Tos ilgos naktys be mėnulio,
Padangėj pilna debesų,
Bet niekada aš netikėjau,
Kad be tavęs bus taip sunku!

7. Liūdni SMS

Aš nežinau, ko liūdi mano siela,
Aš nežinau kas pavergė mane,
Man be tavęs gyventi nebemiela,
Man be tavęs pasaulio nebėra…

6. Liūdni SMS

Man širdį sopa nuo jausmų,
Kuriuos giliai aš Tau jaučiu!
Užmiršti jų aš negaliu,
Nes mirsiu greitai aš be jų…

5. Liūdni SMS

Norėjau draugauti su saule,
Norėjau draugauti su tavim,
Bet tu buvai ir būsi kiaulė,
Geriau draugaut su avim.

4. Liūdni SMS

Ateik, Tavęs labiausiai pasiilgau.
Tarytum šiandien supratau – myliu.
Ateik! Vėl mano skruostus ašara suvilgo.
Vėl aš viena kenčiu, tyliu.

3. Liūdni SMS

O aš tikėjau tavo meile,
Tikėjau žodžių gražumu…
Bet visa tai tiktai apgaulė,
Kaip sniegas vasaros laike…

2. Liūdni SMS

Ašarų upeliais plaukia dar viena diena,
Išėjai “sudie” netaręs,
O mano sieloj tuštuma…

1. Liūdni SMS

Ilgiuos tavęs, ilgiuos lyg lengvo vėjo.
Ateik ir karštus smilkinius paliesk.
Ilgiuos tavęs lyg gurkšnio tyro oro.
Per naktį prirūkytam kambary.