70. Juokingi tostai

Šiandien čia susirinkome, kad išgertume. Tad išgerkime už tai, kad čia susirinkome!

69. Juokingi tostai

Išgerkime už bučinį, nes tai vienintelis patikimas būdas užčiaupti moterį…

68. Juokingi tostai

Ėjo du asilai ir priėjo du ežerus. Vienas ežeras buvo pripiltas vandenio, o kitas degtinės. Ir pradėjo asilai gerti vandenį…
Tad išgerkime, kad nebūtume asilais.

67. Juokingi tostai

Bėgo kartą varlė per bėgius… ir traukinys “atkirto” jai kojas. Varlė labai nusiminė ir išsigando. Supanikavusi bėgo pasiimti savo kojyčių, tačiau kaip tik tuo metu važiavęs traukinys atkirto jai ir galva.
Tad išgerkime už tai, kad dėl gražių kojyčių neprarastume galvų!

66. Juokingi tostai

Vakarienės metu žmona klausia vyro:
– Brangusis nieko manyje naujo nepastebi?
Vyras debteli ir dvejodamas klausia:
– Tu pakeitei šukuoseną?
– Ne…
– Tavo naujas megztukas?
– Ne, senas…
– Tai gal šiandien tavo gimtadienis ar vardadienis?
– Ne.
– O gal mūsų vestuvių sukaktis?
– Ne, ne… aš tik norėjau įsitikinti ar tu dėmesingas ir specialiai užsimaukšlinau dujokaukę.
Tad pakelkime taures už tuos vyrus, kurie dėmesingi žmonoms.

65. Juokingi tostai

Susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji sakė ne.
Bėgo metai…
Vėl susitiko Jis ir Ji. Ji sakė taip, Jis sakė ne.
Bėgo metai…
Vėl susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji irgi sakė taip, bet metai buvo jau ne tie.
Tai išgerkim už tai, kad viskas vyktų laiku.

64. Juokingi tostai

Seniai seniai vienoje karalystėje gyveno baisus drakonas, kuris mito tik nekaltomis mergelėmis.
Tad išgerkim už tai, kad jis atskristų pas mus ir mirtų iš bado!

63. Juokingi tostai

Vyras protingesnis už moterį, vyras stipresnis už moterį, vyras kilniaširdiškesnis ir dvasingesnis už moterį.
Tad išgerkime už tą, kuri jį tokiu padaro – už moterį.

62. Juokingi tostai

Chemikės geria tol kol praranda reakciją, seselės geria tol, kol praranda pulsą, tad išgerkime už moteris fizikes, kurios geria tol, kol praranda pasipriešinimą!

61. Juokingi tostai

Vyrai, tegu jum visada stovi… butelis ant stalo. Ir tegu jum mergos duoda… išgerti iki galo!

60. Juokingi tostai

Saulė merginas išrengia iki “maudomukų”, tad išgerkim už tai, kad vyrai būtų stipresni už saulę!

59. Juokingi tostai

Turėjo karalius gerą tarną. Mirdamas karalius norėjo jam atsidėkoti. Ir pasiūlė tarnui vesti vieną iš trijų jo dukterų. Tarnas priėjo prie vienos ir sako: kiek bus 2 kart 2? Ta pagalvojus atsako: trys. Taupi pagalvoja tarnas, prieina prie kitos, klausia: kiek bus 2 kart 2? Antra atsako: penki. Dosni pagalvoja tarnas. Prieina prie trečios. Paklausia to paties klausimo. Ta atsako: keturi. Protinga pagalvoja tarnas. Bet išsirenka gražiausią.
Tai už tą grožį ir išgersim!

58. Juokingi tostai

Kupranugariai gali dirbti devynias dienas nieko negerdami, o žmonės gali gerti devynias dienas nieko nedirbdami…
Tad išgerkime už mūsų galimybes!

57. Juokingi tostai

Kartą maudėsi vienuolis upėje ir išgirdo kažką šaukiant pagalbos. Būtų bėgęs, bet buvo nuogas. Kai pašaukė kitą kartą,
vienuolis uždengė savo gėdą skrybėle ir nubėgo. O ten nuoga pana stovi vandeny ir laikydama karabiną sako:
– Rankas aukštyn!
Vienuolis rankas pakėlė ir įvyko stebuklas: skrybėlė nenukrito!
Taigi, siūlau išgerti už stebuklingą jėgą, kuri išlaikė skrybėlę!

56. Juokingi tostai

Seniai, seniai dar neatmenamais laikais gyveno žmonės, kurie turėjo dvi galvas ir keturias kojas. Bet prasidėjo karai tarp dievų, jie svaidėsi žaibais ir padalino žmones pusiau… Tad ir iki šios dienos dar žmonės tebeieško savo antrosios pusės.
Tad pakelkim taures ir palinkėkim vienas kitam, kad surastumėm savo antrąją pusę!