40. Vestuviniai kvietimai

Meilė – tai gyvojo aukso tiltas per gyvenimo upę,
Kuri skiria gėrio ir blogio krantus…
Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais,
Kuriuo turi eiti tik du…

kviečiame būti mūsų svečiais, kai vienas kitam
duosime amžinosios meilės priesaiką.

Santuoka bus laiminama šių metų liepos 1 d.,
12 val. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
Šventė tęsis restorane „Jūra“. Pobūvio pradžia – 18 val.

Būtų malonu, jei apie savo apsisprendimą praneštumėte iš anksto.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.

Laimingi ir įsimylėję
Sandra ir Vytas

39. Vestuviniai kvietimai

Ateis graži diena, naujos šeimos diena, kai mes
prisieksime amžiną meilę ir tapsime šeima!

kviečiame Jus į mūsų vestuves, kurios įvyks šių metų liepos 15 d.
12 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Būtų malonu, jei savo sprendimą praneštumėte iš anksto.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.
Be vestuvių vaišių, taip pat pasirūpinsime ir Jūsų nakvyne.

Laimingi ir įsimylėję
Sandra ir Vytas

38. Vestuviniai kvietimai

Du laimingi ir mylintys paukščiai,
Skris saulės link ištiesę sparnus,
Nebijodami nei pakelės audrų,
Nei negandų visų…

kviečiame Jus į mūsų vestuves, kurios įvyks šių metų liepos 15 d.
12 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Būtų malonu, jei apie savo apsisprendimą praneštumėte iš anksto.
Brangindami Jūsų laiką, dovanas išsirinksime patys.
Be vestuvių vaišių, taip pat pasirūpinsime ir Jūsų nakvyne.

Laimingi ir įsimylėję
Paulina ir Tomas

37. Vestuviniai kvietimai

Vienos širdies plakimą kita širdis išgirdo…
Mus suvedė likimas – jau niekad nesiskirti…

Mes suradome vienas kitą. Drauge išugdėme nuostabią meilę.
Tad kviečiame Jus pasidalyti mūsų džiaugsmu ir atvykti
į mūsų sutuoktuves, kurios įvyks šių metų rugpjūčio pirmos dienos.
12 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Apie savo sprendimą prašytume pranešti iki liepos 1 d.
Tel. pasiteirauti: …………………………………
Būtume dėkingi už dovanas kurios nedūžta, nesiglamžo, nelūžta ir yra laisvai konvertuojamos Europos šalyse.

Laimingi ir įsimylėję
Rūta ir Audrius

36. Vestuviniai kvietimai

Kai mes būnam kartu, man rodos, kad jau visko, visko pakanka…
Saulės, vėjo, žibuoklių pilna širdis ir rankos…
Kai mes būnam kartu, tai visko, visko Žemėj yra lig soties…
Tiktai Meilė moka atimti ir tiek duoti…

Maloniai kviečiame Jus atvykti ir kartu atšvęsti
mūsų apsisprendimą visą gyvenimą būti kartu.

Šių metų liepos 22 d., 15 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. pobūvyje sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Būtume dėkingi, jeigu apie dalyvavimą pranešite iki liepos 1 d.
Tel. pasiteirauti: …………………………………

Laimingi ir įsimylėję
Donata ir Dovydas

35. Vestuviniai kvietimai

Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas!

Miejieji,
kviečiame Jus atvykti ir kartu atšvęsti mūsų sutuoktuves.
Sutuoktuvių ceremonija vyks (data, vieta).
Sutuoktuvių puota prasidės (laikas, vieta).
Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki (data).
Tel. pasiteirauti:……………………
Su meile –
(sutuoktuvininkų vardai)

34. Vestuviniai kvietimai

Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria…
Mk 10, 1-12
Gerb. Ramune ir Jonai,
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
Gabijos ir Algio
vestuvėse,
kurios įvyks
2009 metų birželio 12 d.
13 val. Santuoka bus laiminama
Šv. Antano bažnyčioje,
15 val. Kauno Rotušėje.
Vestuvių pokylis vyks 18 val.
Restorane „Laivo denis“.
Prašome iki gegužės 12 d. pranešti apie savo
Apsisprendimą telefonu:
8 6XX XXXXX

33. Vestuviniai kvietimai

Šią dieną dvi sielos, du kūnai taps vienu..
Maloniai kviečiame Jus,
Mylima Močiute,
sudalyvauti
____ ir _____
jungtuvių šventėje
2010 metų birželio 12 d. 13 val.
Santuoka bus laiminama
Šv. Antano bažnyčioje,
15 val. Kauno Rotušėje.
Vestuvių pokylis vyks 18 val.
Restorane „Laivo denis“.

32. Vestuviniai kvietimai

Tą akimirką, kai jie susitiko, abu pajuto,
kad kada nors, saulei leidžiantis,
šoks savo vestuvių valsą…
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
_____ ir _____ vestuvėse, kurios įvyks
2009 metų birželio 12 d.
13 val. Kauno Rotušėje,
15 val. Santuoka bus laiminama
Šv. Antano bažnyčioje.
Vestuvių pokylis vyks 18 val.
Restorane „Laivo denis“
Prašome iki gegužės 12 d. pranešti apie savo
Apsisprendimą telefonais
Ji: …………………… Jis: …………………….

31. Vestuviniai kvietimai

Du laimingi ir mylintys paukščiai,
skris saulės link ištiesę sparnus,
nebijodami nei pakelės audrų,
nei negandų visų…
Mieli _____ ir _____,
Kviečiame Jus į _____ ir _____ vestuves,
Kurios įvyks 2010 m. rugpjūčio 8 d.
13 val. Kauno Rotušėje.
Linksmai nusiteikusius,
Nuo 17.30 val. kviečiame į „Daukšų“ sodybą
Ant Liepalingio tvenkinio kranto, Pirėnų raj.
Svečių nakvyne sodybos šeimininkai jau pasirūpino.
Būtų manonu, jei apie savo apsisprendimą
dalyvauti ar ne praneštumėte iš anksto.

30. Vestuviniai kvietimai

Gerb. ………………………………
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
mūsų sutuoktuvėse, kurios vyks
š.m. birželio 16 d., šeštadienį.
Santuoka bus laiminama 16:00 val.
Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Vestuvių pokylio pradžia – 19:00 val.,
Babrungėnų km. „Jurkaičių“ sodyboje.
Prašome iki gegužės 10 dienos pranešti
apie savo apsisprendimą:
Tel.:
Tikimės, kad šią dieną galėsite būti su mumis!
_____ ir _______

29. Vestuviniai kvietimai

Kol nepažinojome vienas kito, keliavome dykuma, ieškodami oazės…
Kai atradome vienas kitą, visas pasaulis tapo viena didele oaze…
Mielieji _______________________,
2009 m. ____________________ mėn. ____ dieną,
kai kelius išklos gražiausi, ką tik nukritę lapai, o mūsų širdys prisipildys nuostabiausių jausmų,
keliausime ten, kur kvepia smilkalais,
kur pro spalvotus vitražus skverbiasi jautriausi saulės spinduliai,
o žodžius toli, tarsi ant angelo sparnų, nuneša aidas,
ir duosime vienas kitam amžinos meilės įžadus.
Norėtume, kad šią mums svarbią dieną Jus būtumėt kartu.
____ val. kviečiame Jus atvykti į _________________________ bažnyčią.
____ val. medžioklės ir augmenijos deivės “Dianos” restorane
Jūsų lauks šventinė vakarienė.

28. Vestuviniai kvietimai

Gerb. __________,
Netrukus ateis ta diena, kai mes, ____ ir __________,
prisieksime amžiną meilę ir tapsime šeima.
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti mūsų sutuoktuvėse.
Santuoka bus laiminama šeštadienį, 2004 m. rugpjūčio ___ d., 13.30 val. Alytaus Švč. Mergelės
Marijos, krikščionių pagalbos,
bažnyčioje, Jurgiškių g. 4, Alytuje.
Vestuves atšoksime kavinėje “Pušelė”, Punios miestelyje.
jaunavedžiai ____ ir _________

27. Vestuviniai kvietimai

Gerb. ……………………………………..,
Ateis graži diena, naujos šeimos diena,
Kai mes,
…………….. ir …………………,
Prisieksime amžiną meilę ir tapsime vienu.
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti mūsų sutuoktuvėse
šeštadienį, trisdešimt pirmą liepos, du tūkstančiai ketvirtaisiais metais,
pusę trijų Klaipėdos CMB.
Santuoka laiminama ketvirtą valandą
Palangos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Sutuoktuves atšoksime septintą valandą kavinėje “…….”.
Būtinai atsineškite gerą nuotaiką!
Prašome, likus 2 savaitėms iki sutuoktuvių,
pranešti apie savo apsisprendimą
Ji: 8 (610) ……..
Jis: 8 (615) …….

26. Vestuviniai kvietimai

Rožytė Rožytaitė ir Klevas Klevaitis,
Maloniai kviečia Jus, (vardas, pavardė)
dalyvauti jungtuvėse, kurios vyks
Šeštadienį, gruodžio trisdešimtąją dieną, pusę trijų
Šv.Onos bažnyčioje, Maironio gatvė 12, Vilniuje ir
Pobūvyje, kuris prasidės penktą valandą
kavinėje „ Kavinė“, Džiazų gatvė 7, Vilniuje.