62. Krikštynų sveikinimai

Ši diena ypatinga. Degant baltai žvakelei,
Šiandien aš tapau turtingas.
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius!
Iš visos širdelės dėkoju Jums,
Kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią,
Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot!

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę –
Būkit man, anūkėliui, artimiausi draugai!