40. Krikštynų sveikinimai

Tėvo rankos mane neša
Šiandien į Bažnyčią krikštui,
Aš matau šviesos dėmelę
Ten aukštai virš kryžiaus.

Liečia kaktą vandenėlis
Gera, gera širdyje,
Vėl matau šviesos dėmelę
Aš pakėlęs akeles.

Apšvietė žvakutė širdį,
Šypsosi visi svečiai,
Aš liečiu rankutėm švelniai
Šviesą, kuri tūno ten aukštai.

Aš žinau, tikrai žinau,
Kad ten tu mane matai,
Ir linki man šiandien
Būt laimingam amžinai.

Tėvo rankos mane neša
Su žvakelės liepsnele,
O širdelėje man gera,
Nes mačiau, mamyt, tave.

16. Krikštynų sveikinimai

Vilnimis, vilnimis nubanguoja
Švelnios rankos ir lūpos tada,
Kai dukrelei širdis uždainuoja
Gėrio pasakų meilės daina.

Vandenai, vandenėliai, vilnelės
Iš širdies į širdelę tekės,
Jei, globodama mūsų dukrelę,
Stengsies ją link dangaus pakylėt.

Krikšto Motina Angelo veidu —
Dievo rankom pas mus atvesta,
Jei dangus Tau šią misiją leido —
Tu mums lobių didžiausių verta.

15. Krikštynų sveikinimai

Iš gerumo šaltinių į širdį
Prisipildžiusi ryto rasos,
Leiski mūsų paukšteliui pakilti
Ir vėl grįžti beieškant globos.

Tarp kankorėžių mažas paukštelis
Iš tyrosios širdelės čiulbės —
Taip ieškos savo laimės Vaikelis
Prisiglaudęs prie Tavo peties.

Krikšto žvakę uždegus Jo lemčiai,
Saugok Angelo balto sparnu.
Neieškosiu gyvenime ramsčio —
Mūsų Vaikas bus Tavo vaiku.

Krikšto vandeniu galvą Jo lietus
Ir nuplovusi taką lemties,
Būk Jam Dvasios Motulė pakvietus
Per tikėjimą semtis vilties.

14. Krikštynų sveikinimai

Iš “Pelenės” pasakos stebuklų
Su auksine burtų lazdele —
Vaizdavausi Tavo veidą kuklų,
Šaukdama Tave Motinėle.

Dovanų ir laimės karalienė,
Švenčių šokoladinė mama —
Nepamiršusi manęs nė dienai,
Lepinus dažnai mane slapta.

Aš ilgiuosi Tavo veido, rankų
Glosčiusių, šukavusių mane.
Aš ilgiuos dabar vaikystės lango,
Pro kurį vis šaukdavau Tave.

Krikšto Motinėle — Tu viena —
Tu lyg Motina — man amžina.

13. Krikštynų sveikinimai

Laimės marškiniais kadais apvilkus,
Nutiesei artumo saitų tiltus.
Krikšto vandeniu aš apipiltas —
Niekada nesu sėkmės apviltas.

Stebuklingas Krikšto Sakramentas
Tavo įžaduose yra šventas.
Kad nebūčiau niekad vargo kentęs,
Neaplenk mieloji, jokioj šventėj.

Nuoširdžiai Tave myliu, Motule,
Už Krikštynų šventąją drobulę.

11. Krikštynų sveikinimai

Vasarėja mūsų namuose,
Kada slenkstį numina Tava pėda,
Kada juokas nuskamba visai Šalia,
Nes tokia esi mums artima.

Vasara esi mūs širdyse,
Lyg gėlėta pieva ir skambi daina,
Lyg saulėta laumės paryčio malda
Angelo — mūs vaiko — sapnuose.

Iš dangaus žvaigždėto Tu atėjus —
Nuostabioji Krikšto Motinėlė.

10. Krikštynų sveikinimai

Kas žiemužėj sūnų mūs globos? —
Angelas iš gėlių vasaros.
Šerkšno sapną rankose sūpuos
Angelas iš vaiko pasakos…

Tad iš rūmų nuostabios pūgos
Mūsų sūnui padainuok.
Karaliene būk baltos žiemos
Ir vaikystės laime Jį užklok.

8. Krikštynų sveikinimai

Auksiniai metų bokštai skambins garsiai,
Minėdami, kad Tavo amžiaus vidurys…
Bet juokiasi gyvenimas, palikęs teisę
Tą metų keistą klaidą ištaisyt.

Pavasariai žalieji nerimu prabėga.
Parskridę paukščiai vėl kažkur išskris…
Gyvenimo dienų žalia vilčių alėja
Krikšto Motulei laime lai nušvis.