17. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(antras Dievo įsakymas: Netark Dievo vardo be reikalo)

Netark Dievo vardo be reikalo.
Nekviesk, kol tvirtybės turi.
Bet jeigu esi Tu pažeidžiamas —
Stovėk savo Dievo kely.

Netark Dievo vardo be reikalo,
Nemėtyki perlų tuščiai.
Geriau padaryk ką nors teigiamo
Ir siek dėl kitų atkakliai.

Netark Dievo vardo be reikalo —
Jo šaukis didžiausiam varge.
Nepaikink savęs vien tik geidžiamu —
Mylėk paaukojęs save.

16. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(pirmas Dievo įsakymas: Neturėk kitų Dievų)

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną —
Aš visur esu su Tavimi kartu.
Nepaliksiu aš nelaimėj naktį, dieną —
Tavo žmogiškąją maldą aš girdžiu.

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną —
Prauski savo sielą vandeniu šventu —
Gydysiu nuo baisaus blogio aš kiekvieną —
Klaupkit tarp Bažnyčios arkų amžinų.

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną —
Manyje ieškoki savo ištvermės.
Priimk mano Kūną duonele kasdieną
Ir išganymu kaskart šventai tikėk.