130. Kalėdiniai sveikinimai

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,
Kūrybinio impulso naujiems pradėti.
Lengvos laimės rankos, stiprios sveikatos,
Ir džiugios šventinės nuotaikos linkime,
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

129. Kalėdiniai sveikinimai

Sveikiname Jus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems geros sveikatos,
Gausaus vaišių stalo ir visų troškimų išsipildymo.

127. Kalėdiniai sveikinimai

Šiemet dovanų nebus, nes Kalėdų seneliui depresija!
Snieguolė jį paliko ant ledo dėl besmegenio!
O nykštukai tebešvenčia Jonines!
Bet vis tiek – linksmų šv. Kalėdų!

126. Kalėdiniai sveikinimai

Tamsią naktį žvaigždelės tik budi,
Jos pakvies mus snieguotais takais.
Per eglutės šakutę šią žalią,
Visiems džiaugsmo ir laimės linkės.
Linksmų švenčių!

125. Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdos atskubėjo, atsivežė draugų,
Draugai šalia susėdo ir buvo mums smagu.
Mes dūkome ir šėlom, dainavom ir draugavom,
Visi šalia susėdę tikrai nenuobodžiavom.

124. Kalėdiniai sveikinimai

Atkeliauja žiemužė balta
Ir Kalėdų senelis drauge.
Tad sveikinu aš Tave
Su nuostabia Kalėdų švente!

123. Kalėdiniai sveikinimai

Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos.
Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai.
Telydi Jus pelningos idėjos, išsipildę planai, vaisingi darbų rezultatai.
Sėkmės žengiant į Naujuosius 20XX-uosius metus!

122. Kalėdiniai sveikinimai

Tos gležnos sniego pilys, fantazijų kalnai,
Tos gražios eglės, kalėdiniai žaislai,
Tos mielos mintys, linkėjimai karšti,
Lai jos aplanko Tavo širdį.
Gražių Šv. Kalėdų!

121. Kalėdiniai sveikinimai

Speigas rūstus ir baltoji pūga,
Miega lyg meškos po lapų krūva.
Senelis Kalėdų, spjovė į šaltį,
Kinko kalėdinę žąsį į valtį.
Jo pareiga – net jei sniego nebus,
Mus aplankyt mažus ir senus.
Linksmų ir laimingų Šv. Kalėdų!

120. Kalėdiniai sveikinimai

Jėgų pradėtus darbus tęsti,
Stiprybės, polėkių, svajų.
Sveikatos taurę pilnutėlę,
Naujų minčių, skambių dainų,
Ir įkvėpimo kibirkštėlę,
Ir šypsenų – šviesių, švelnių.

119. Kalėdiniai sveikinimai

Kad sniegas virstų pinigais,
O šaltis meile ir paguoda,
Kad širdį džiugintų namai,
Ir kad užtektų tiek, kiek duota.

118. Kalėdiniai sveikinimai

Svajonėms – sparnų,
Tikslams – aukščio,
Siekiams – ryžto ir atkaklumo,
Pradėjimams – kūrybiškumo ir visokeriopos sėkmės,
Šeimai – santarvės ir meilės,
Kolektyvui nuoširdumo, draugystės ir savitarpio supratimo,
O dar – asmeninės laimės, džiaugsmo sveikatos.

117. Kalėdiniai sveikinimai

Ir vėl Kalėdos, vėl eglutė,
Ir vėl namai pilni kvapų.
Taip noris su Jumis pabūti,
Taip noris vėl pavirst vaiku…

Mielieji mūsų, nesupykit,
Kad sveikiname vėl paštu.
Laimingų Jums Naujųjų Metų
Ir daug šviesių, sveikų dienų.

116. Kalėdiniai sveikinimai

Baltajam sniegui krintant, tyliajam vakare,
Kalėdas mes sutinkam, aš sveikinu tave!

115. Kalėdiniai sveikinimai

Sušilkime prie žmogiškumo – šventų Kalėdų laužo,
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.