55. Juokingi tostai

Moters ginklas yra drabužiai. Tai išgerkime už tai, kad visos moterys nusiginkluotų!

54. Juokingi tostai

Linkiu, kad jūsų vaikų tėvai būtų patys laimingiausi žmonės!

53. Juokingi tostai

Niekada neimkite į galvą to, ką galite paimti į burną.
Tad paimam kol kas į burną, o į galvą turėtų stuktelti savaime!

52. Juokingi tostai

Skrido bitutė. Nutūpė ant gėlės. Gėlė jai davė nektaro. Vėliau bitutė nutūpė ant kitos gėlės, bet ši nektaro nedavė. Po kiek laiko užėjo audra, ir nulaužė gėlę, kuri nedavė nektaro, tuo tarpu toji, kuri davė nektaro, liko sveika.
Tad išgerkime už tai, kad duotų ir nesilaužytų!

51. Juokingi tostai

Žmonės skubėdami daro klaidas. Tad išgerkime lėtai, kad nesuklystume!

50. Juokingi tostai

Saulė karšta bet bikini nenudegina, tad išgerkime užtai kad vyrai būtų karštesni už saulę!

49. Juokingi tostai

Kai merginai 20 – ji karšta, kaip ugnis.
Kai 25 – gudri, kaip gyvate.
Kai 30 – išvažinėta, kaip Europa.
Kai 35 – užmiršta, kaip Antarktida.
Tad išgerkim už tai, kad ir ten kartais užklystų kokia nors ekspedicija.

48. Juokingi tostai

Taip isivaizduokit pirtį, ten yra moterys ir vyrai. Moterys paima ranšluostį ir užsideda ant juosmens, jis nukrinta. Vyrai paima rankšluostį užsideda, BET jis laikosi tad išgerkim už tą jėgą kuri neleidžia rakšluoščiui nukrist!

47. Juokingi tostai

Dievas pasakė, gerkit tik viena dieną, bet nepasakė kurią, todėl geriam kiekvieną dieną, kad nepraleistume tos.

46. Juokingi tostai

Žmonės juokiasi, kad gaisrininkai miega, bet verkia kai jie dirba.
Tai pakelkime tostą, kad žmonės visada juoktųsi.

45. Juokingi tostai

Ar nors kartą susimąstom kodėl mes vartojam alkoholį?
Jei ne, tai išgerkim ir pagalvokim, ar vertėjo gerti?

44. Juokingi tostai

Vienas pirklys turėjo sūnų. Davė pirklys jam monetą ir sako: “Imk sūnau ir pasistenk kaupti pinigus.” Sūnus išmetė monetą į vandenį. Tėvas sužinojo tai, bet nieko nepasakė. Sūnus nieko neveikė, tik valgė ir gėrė tėvo namuose. Pasišaukė tada tėvas sūnų ir pasakė: “Eik sūnau ir pats užsidirbk pinigus.” Sūnus išėjo ir pasisamdė darbui. Nuo ryto iki vėlaus vakaro jis minkė molį, ir gavęs pinigus, parnešė juos namo.” Žiūrėk, tėve, aš uždirbau pinigus,” – pasakė grižęs. Tėvas atsakė: “Gerai, eik ir įmesk juos į vandenį”. Suprato sūnus, kad buvo neteisus tėvo gerumui ir nuleido galvą.
Tad išgerkime už mūsų tėvų ir senelių išmintį.

43. Juokingi tostai

Būk protingesnis negu atrodai!

42. Juokingi tostai

Kai tu gimei, pasaulis juokėsi, o tu verkei. Tad gyvenk taip linksmai, kad kai mirsi tu juoktumeis, o pasaulis verktų dėl tavęs!

41. Juokingi tostai

Gyveno dinozaurų šeima. Karta vyras žmonelei sako mmmm..? O žmona sako neeaaa… Po kiek laiko vyras vėl žmonai mmmm..? O žmona neaaa… Dinozauras supykęs sėdėjo porą valandų, žiūrėjo televizorių, pavalgė ir vėl žmonai mmmMMM..?! O žmona neaa… Taip ir išmirė dinozaurai. Tad išgerkime už tai, kad neišmirtų ir žmonės.