Merfio dėsniai apie juoką

Šypsodamiesi jūs paliekate savo dantis neapsaugotus.

Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.
[Daugiau…]

Merfio dėsniai apie žmones

GOLDFARBO ATPILDO NEIŠVENGIAMUMO dėsnis:
Jei atrodo, kad nieko neatsitiko, laukite tolesnių pasekmių.
[Daugiau…]

Merfio dėsniai apie buitį

ANŽI dėsnis:
Apetitas atsiranda bevalgant.
– Jo papildymas:
Pats geriausias apetitas atsiranda be valgio.
– Jo ILFO variacija:
Apetitas atsiranda stovint eilėje.
– Jo KNIŠEVO papildymas:
Valgis ateina ir išeina, o apetitas lieka visada.
[Daugiau…]

Merfio dėsniai apie fiziką

LECO metadėsnis:
Dangaus kūnai juda tomis pat orbitomis, tačiau kiekvieną kartą pagal skirtingus dėsnius.
[Daugiau…]