35. Jubiliejiniai sveikinimai (90 metų)

Už devynių marių supasi vaikystė,
Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė,
Už devynių mylių — meilę Tu radai,
Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai.

Ilgas lemties kelias — nebenusakyt…
Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt,
Kaip tos dienos bėga — bėga lyg vanduo…
Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos.

Tad ar gali laimė būt didesnė?!
Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!