266. Gimtadienio sveikinimai

Žmogaus gyvenimas —
Tai siekiai, išsipildymai, troškimai…
Bet du gyvenimus gyvena moteris —
Jos rūpesčių, sunkumų nieks nežino:
Ji bėga, lekia, dirba — taip ir liks…

Per amžius buvo taip, kad be Jos rankų
Nevalgė duonos nė viena šeima…
Tegu vien laimė Tave lanko, —
Būki laiminga ir sveika.