329. Gimtadienio sveikinimai

Esate tikros tiesos nešėjas,
Esat giminėj vilties vedlys,
Esate gerų tikslų gerbėjas,
Esat Jūs geriausias taikdarys.

Būkit mūsų Dėdė užtarėjas,
Kai skrajodami mes per naktis
Nesurandam niekur geradėjo
Valdančio jaunų žmonių mintis.

325. Gimtadienio sveikinimai

Į Jūsų duris pasibeldę, mes randame vietos visi —
Maži, dideli ir suaugę… čia mūs reikalai aptarti.
Į Jūsų duris pasibeldę, sutrupinant žmogišką kaltę.
Tad leiskit pasveikinti, Dėde, su Jūsų didžiausia švente!
Gyvenimas vėtęs ir metęs lai skamba tvirtybės daina.
Į mūsų duris pasibeldę, suteiksit mums džiaugsmą ir laimę.

322. Gimtadienio sveikinimai

Ne kartą užvadavusiam Tėvelį —
Už tėviškumą tikrą aš lenkiuos.
Jei rūpestėliai Jūsų širdį gelia,
Tikėkitės ir Jūs tikros globos.

Dėdule, Jums linkiu sėkmės gausumo
Ir atpildo didžiausio į namus.
Tegu palaimintas gerumas būna
Ir džiaugsmą lieja šventinis dangus.

318. Gimtadienio sveikinimai

Žmogaus gerumas daug ilgiau už jį gyvena…
Jo nekeičia praėję dienos, mėnesiai, laikai.
Ir pats žmogus į šią vertybę nuolat remias,
Ir tarsi grūdą sėja… Kada nors suras vaikai.

Daug metų vaikštom mes po Jūsų gėrio lauką
Ir mokome gyvenimo tiesų savus vaikus,
Tačiau, kiekvieną kart suklydę, Jūsų laukiam —
Tos paprastos širdies, kurioj gyvena didelis žmogus.

315. Gimtadienio sveikinimai

Akmeninių tvirtovių didybė
Neužgultų stipriausių pečių —
Geležinė Jus puošia kantrybė
Ir tikėjimas meile žmonių.

Tad už viltį pakelkime taurę,
Ir už norą bejėgiui padėt,
Ir už laimę dalintą ne saujom
Linkim Jums visą dangų laimėt.