328. Gimtadienio sveikinimai

Aš sveikinu Tave, svaigus Gyvenimo Pavasari!
Jaunyste Tu nenuoramų audrų!
Tai laikas, kada Tu neištveri,
Be artimųjų ir gerų draugų.

Aš sveikinu Tave pačiam gyvenimo pavasary,
Linkėdama daug mylinčių žmonių.
Tegu pražysta Tavo vasara
Gražiausiuoju jaunystės vainikui

Aš sveikinu Tave, svaigus Gyvenimo Pavasari!
Kaip Tu bebūtumei toli, atminki savo seserį.

327. Gimtadienio sveikinimai

… niekada nebūsi viena — štai aš Tavo antroji pusė,
kur ne panašumas nulemia laimę, o tėvų suteikti dvasiniai
saitai — viena kraujo upė, viena mūsų saulė…
… niekada nebūsi apgauta — aš apginsiu Tave nuo vėjo
ir lietaus, nuo šalčio ir pūgos, nuo pikto ir negero žmogaus,
nes apgavęs Tave — apgaus mane…
… niekada nebūsi pažeminta — aš užstosiu Tave nuo
akmeninės širdies, nuo geležinės rankos, nuo sustabarėjusio
proto, nes pažeminęs Tave — pažemins mane…
… esi antroji mano širdies pusė ir žinok, jog Tavo laimė
— tai mano laimė.

326. Gimtadienio sveikinimai

Jau nubėgo su metais pavasaris žalias
Ir nusinešė dūkstantį šėlsmą širdies.
Pasiekimai ir viltys Jums nubrėžė kelią
Paprastos, bet turtingos, laimingos lemties.

Jūsų dvasinis turtas didesnis už lobį —
Tai švelnus širdingumas, noras kitą suprast.
Miela teta, į laimę visiems kelią rodėt!
Ką jauna kitiems davėt, laikas sau tai atrast.

325. Gimtadienio sveikinimai

Į Jūsų duris pasibeldę, mes randame vietos visi —
Maži, dideli ir suaugę… čia mūs reikalai aptarti.
Į Jūsų duris pasibeldę, sutrupinant žmogišką kaltę.
Tad leiskit pasveikinti, Dėde, su Jūsų didžiausia švente!
Gyvenimas vėtęs ir metęs lai skamba tvirtybės daina.
Į mūsų duris pasibeldę, suteiksit mums džiaugsmą ir laimę.

324. Gimtadienio sveikinimai

Padalintas likimas per pusę…
Broli mano, aš mylinti Tavo sesuo.
Mes lyg medžiai truputį įlūžę…
Tavo skausmas — tai mano akmuo.

Padalintas gyvenimo kelias:
Kraujas vienas, bet gyslomis teka dviejų.
Tavo žaizdą many visad gelia,
Nors už tūkstančių mylių esu.

Padalinta net duona per pusę,
Artimieji, draugai ir tėvynė… tokia…
Mūsų širdys — ąsotis sudužęs —
Tik Motulė mums amžiais viena.

323. Gimtadienio sveikinimai

Sulaukėme tų dienų, kuomet branginame ir šventes, ir
kasdienybę. Viskas, kas yra jau buvę — tai mūsų turtas.
Viskas, ko mes dar siekiame, yra mūsų moralės dvasios lobiai.

Dabar labai svarbu atsiminti gražiausius mūsų pasiekimus
ir įvertinimus. Tavo šventėje yra nuostabu apkabinti
Tave meile, dabarties bendravimu ir ateities svajonėmis.
Nuoširdžiai esu pakerėta mūsų bendrais džiaugsmais.

Vietoj linkėjimų ar priesaikos žodžių būti gerąja Tavo
seserimi, aš nuolankiai Tau dėkoju, kad esu ištikimai globojama
Tavo broliško gerumo ir šilumos, kad esu reikalinga
Tau su mažu savo gerumu ir trapia savo šiluma.

Būk laimingas, laimingas, gerasis mano Broli.

322. Gimtadienio sveikinimai

Ne kartą užvadavusiam Tėvelį —
Už tėviškumą tikrą aš lenkiuos.
Jei rūpestėliai Jūsų širdį gelia,
Tikėkitės ir Jūs tikros globos.

Dėdule, Jums linkiu sėkmės gausumo
Ir atpildo didžiausio į namus.
Tegu palaimintas gerumas būna
Ir džiaugsmą lieja šventinis dangus.

321. Gimtadienio sveikinimai

Apkabinsiu Tave debesynais,
Aukso gijom glostysiu Tave —
Mūsų vaikiškais tyrais žaidimais
Būsiu visada, visur šalia.

Argi bus kada didesnė šventė
Negu ta diena, kai mes kartu?
Pievų gėlėmis galiu Tau lenktis
Dėl mūs kraujo saitų amžinų.

Tau linkiu, kad neišduotų niekas,
Kad draugai Tau būtų artimi,
Kad visiems prie stalo rastum vietos,
Kad Tavim gėrėtųsi visi.

Apkabinsiu Brolį debesynais,
Išbučiuosiu šventėj atminimais.

320. Gimtadienio sveikinimai

Visus vaivorykštės takus paskleisčiau po Tavo kojom —
eitume drauge į mūsų išsvajotą ateitį,
kur yra mūsų būsimi vaikai, kur yra mūsų giminės,
kur yra nežinomi gyvenimo lobynai.

Tik seseriški saitai gali nukloti ilgiausius kelius,
kurie nuvestų prie bendrų svajonių išsipildymo.
Visas pievų ramunes supinčiau į Tavo vainiką,
kad galėtum visą gyvenimą skinti
meilės ir laimės žiedlapius savo išrinktojo širdyje.

Tavo šeimyninė laimė taip panaši į manąją,
todėl linkiu, Sesute, Tau — te neaplanko Tavęs niekada rūpesčiai.
Tegyvena su Tavimi mano ilgesys ir meilė,
brangi mylima mano Sesute.

319. Gimtadienio sveikinimai

Vasaros medaus alėją dovanojam,
Iš rudens lietučio renkam Jums lašus,
Visos žemės šalčiais piešiam meilės rojų,
Kur gyvena mūsų mylimas žmogus.

Bet kad laimė būtų, lai pavasarėja,
Lai ribos nebūna siekiams amžiniems.
Dovanojam, Teta, žiedą orchidėjos,
O šampano taurė — lai suteiks vilties.

318. Gimtadienio sveikinimai

Žmogaus gerumas daug ilgiau už jį gyvena…
Jo nekeičia praėję dienos, mėnesiai, laikai.
Ir pats žmogus į šią vertybę nuolat remias,
Ir tarsi grūdą sėja… Kada nors suras vaikai.

Daug metų vaikštom mes po Jūsų gėrio lauką
Ir mokome gyvenimo tiesų savus vaikus,
Tačiau, kiekvieną kart suklydę, Jūsų laukiam —
Tos paprastos širdies, kurioj gyvena didelis žmogus.

317. Gimtadienio sveikinimai

Brangus mano Broli, širdies mano puse,
Tai tu mano ramstis kely.
Gyvenimo toliuos neleidai suklupti,
Todėl mes tokie artimi.

Linkiu Tau sveikatos brandos Tavo metuos
Pavasariu būk amžinai.
Pašokime, Broli, ir šventės verpetuos
Švytės mūs abiejų veidai.

316. Gimtadienio sveikinimai

Visus dangaus debesis pašaukčiau, kad nuplautų šventuoju
lietumi net mažiausias nesėkmes, kad Tavo žemė būtų
Tavo rojus, kad Tave supantys žmonės būtų taurūs ir skaistūs
savo darbais ir reikalais, susijusiais su Tavimi. Žinok,
esi man labai reikalinga kiekvienoje dienoje, kiekviename
sprendime, kiekviename džiaugsme. Be Tavo draugiškų patarimų,
be bendrų laimės akimirkų laikyčiau savo gyvenimą
nepilnaverčiu ir neprasmingu. Būkim drauge. Tegu mūsų
laimė būna turtu Tėvams.

315. Gimtadienio sveikinimai

Akmeninių tvirtovių didybė
Neužgultų stipriausių pečių —
Geležinė Jus puošia kantrybė
Ir tikėjimas meile žmonių.

Tad už viltį pakelkime taurę,
Ir už norą bejėgiui padėt,
Ir už laimę dalintą ne saujom
Linkim Jums visą dangų laimėt.

314. Gimtadienio sveikinimai

Miela Močiute,

Esi brangi, miela ir reikalinga. Tavo ištartų žodžių ieškome
kaip gražiausių pajūrio saulėlydžių. Tavo globos reikia
lyg paukščiams rožinių padangės aušrų.

Tačiau apie savo meile dažnai nutylime tarsi tai buvo
tik vaikystėje. Esame kalti, kad tik didžiųjų švenčių akimirkomis
drįstame prabilti Tau švelniausiais žodžiais. Todėl
prašome Tavo supratimo ir atleidimo — juk Tu mums kalbėdavai
gerumą ne švenčių progomis, o kiekvieną akimirką.