208. Gimtadienio sveikinimai

Ateinam žemėn žaisti kaip vaikai,
Ir kaip paklydę paukščiai vėl kažkur nuklystam.
Praeina greit per rasą nueiti takai,
Į praeitį pažvelgiam ir daugiau negrįžtam.

207. Gimtadienio sveikinimai

Te išaušta tau laimingas ir giedras gimtadienio rytas,
Atnešantis daug laimės gyvenime.
Te išsipildo visi Tavo troškimai.
Su gimtadieniu sveikina…

206. Gimtadienio sveikinimai

Te išaušta giedras ir laimingas gimtadienio rytas,
Atnešantis Tau džiaugsmą ir laimę gyvenime!

205. Gimtadienio sveikinimai

Draugas – tai kažkas kas pažysta dainą tavo širdyje
Ir gali ją paniūniuoti, jei staiga pamiršti žodžius.
Jis vienintelis žmogus galintis nurodyti tavo klaidas,
Ir turintis pakankamai proto to nedaryti.

Tikras draugas supranta tave be žodžių,
O jo tylėjimas mielesnis už gražiausią muziką.
Turėti tokį draugą taip svarbu, kaip dykumoje gurkštelti vandens,
Tačiau rasti, sunkiau nei pasiekti žvaigždes…

204. Gimtadienio sveikinimai

Ėjo metai po vieną, tau kažką nešdami.
Sutinki ir šią dieną neramia širdmi.
Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu.
Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.

203. Gimtadienio sveikinimai

Tą dieną kai gimei, nušvito saulė,
O žvaigždės ėmė kristi iš dangaus.
Gėlių žiedais pasipuošė pasaulis,
Ir laimė šyptelėjo tau.

202. Gimtadienio sveikinimai

Ryškiausią žvaigždę perkelk į svajonę,
Didžiausią laimę pasilik rytojui.
Geriausią žmogų turėk šalia,
O meilę savo širdyje.
Su šampadieniu!

201. Gimtadienio sveikinimai

Būk laimingas tame sapne,
Kurį žmonės vadina gyvenimu.
X metų sukakties proga,
Noriu palinkėti viso kas gražu ir gera,
Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.

200. Gimtadienio sveikinimai

Teaušta šis saulėtas gimtadienio rytas,
Papuoštas vaikystės žiedais!

199. Gimtadienio sveikinimai

Už lango ruduo, bet tavo širdyje šiandien pavasaris.
Linkiu, kad visada būtum tokia, kaip šį savo X-ąjį gimtadienį.

198. Gimtadienio sveikinimai

Kol esi jaunutė, žydėk kaip žibutė.
Nes jaunystės dienos, prabėgs kaip minutė.

197. Gimtadienio sveikinimai

Būti tikru draugu…
Tai pamatyti dar nespėjusią pasirodyti draugo akyse ašarą.
Būti tikru draugu…
Žinoti kodėl draugui taip sunku.
Būti tikru draugu…
Pamatyti kai draugas įsimyli.
Būti tikru draugu…
Mylėti jį taip, kaip kiti jo nemyli.
Štai koks turi būti tikras draugas.

196. Gimtadienio sveikinimai

Gimimo dienos proga tegul tau skamba pats gražiausias valsas, pati skambiausia daina.
O nebylūs mano žodžiai, teprimena neblėstantį sveikinimą.

195. Gimtadienio sveikinimai

Būti tikru draugu,
Pamatyti kaip draugas liūdės.
Niekas gyvenime nepadės,
Todėl būkim šalia draugų,
Nes mums labai smagu.

194. Gimtadienio sveikinimai

Yra metuose diena, kai visą dieną šypsosi saulė,
O žvaigždės šviečia tik tau.
Yra tokia diena, kai tau skiriami gražiausi žodziai, šypsena, gėlės.
X metų sukakties proga, noriu palinkėti visa kas gražu ir gera,
Kas atveria duris į laimę, džiaugsmą.