43. Jubiliejiniai sveikinimai (18 metų)

Pabelsk 18-ka kartų, ir durys plačiai atsivers,
Tenai rasi žirgą, be balno, laukinį: jis spardysis, žvengs.
Jaunystė jo vardas, pakviesk jį, svajonių vadžias nusipink.
Užsėdęs tvirtai pažaboki ir viesulu lėk laimės link.

1. Jubiliejiniai sveikinimai (18 metų)

Nuostabus gyvenimo žvaigždynas
Barsto Tau po kojom laimę
Gal kažkas dar net negimęs —
Tau seniai jau šypsos meilė.

Nepažinki niekad išdavystės,
Nežinoki pavydo kartaus —
Tavo klestinti jaunystė
Tikro džiaugsmo nuolat lauks.

Būki ten, kur skamba jaunas juokas
Tarp bičiulių ir tikrų draugų,
Ten, kur baltos gulbės šoka
Aštuoniolikoj sapnų.

Sveikinam Tave ir laimės linkim,
Šaukiam aštuoniolika “Valio!”
Lai išgirs lemtis galinga,
Kaip mes norim Tau dainuot.