76. Jubiliejiniai sveikinimai

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo
Spalvingais – Jubiliejiniais žiedais.
Nors buvo saulės ir audrų, ir vėjo,
Daug praradimų ir vilčių kadais,
Nuėjote prasmingą, ilgą kelią,
Uždegėt meile širdis artimų žmonių.
Priimkite šiandieną padėkos ugnelę
Savo anūkų ir vaikų širdžių.

75. Jubiliejiniai sveikinimai

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas
Jis neša mus kaip trykštanti srovė.
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškom jo tikros prasmės…
Tebūna visos jūsų dienos gražios
Telydi meilė, džiaugsmas ir viltis.
Su Jubiliejum!

74. Jubiliejiniai sveikinimai

Metus ne mes gyvenime skaičiuojam,
Jie patys krenta žemėn žiedlapiais baltais,
Jie lekia vėju, niekad nesustoja…
Tik kartais leidžia atgalios mums atsigręžt…

Tad šio jubiliejaus proga linkime, kad jus
Lydėtų nuostabiausi prabėgusių metų prisiminimai,
Linkime puikios sveikatos, daug
Džiaugsmingų ir laimingų dienų!

73. Jubiliejiniai sveikinimai

Nenurimk, širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų.
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.
Su Gimtadieniu!

72. Jubiliejiniai sveikinimai

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai,
Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek jau galėjo praeit.

Nusimeskite rūpesčių naštą,
Praeitis tebūnie lyg daina,
Leiskit šventės dienoj palinkėti
Kad sėkmė, puiki sveikata
Lydėtų Jus visada.

71. Jubiliejiniai sveikinimai

Nors plaukus Tau padengė sniegas,
Nubalai kaip diena,
Nepakeis Tavęs niekas.
Kiekvienam Tu – viena…

70. Jubiliejiniai sveikinimai

Te rūpesčiai lyg dūmai išsisklaido,
Tebūna širdyje ramu ramu,
Tegul nedingsta šypsena nuo veido,
Tebūna daug gražių, džiugių dienų!

132. Valentino dienos sveikinimai

Jei pasaulyje tavęs nebūtų,
Gerumas ir meilė netektų vardų,
Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų,
Ir žemė visa apsitrauktų ledu…

402. Gimtadienio sveikinimai

Tų laimės valandų taip reta
Ir jos prabėga, kaip vanduo…
Lai bus gražiausi dar ateinantieji metai
Lai bus jie Tau pavasaris, o ne ruduo!

401. Gimtadienio sveikinimai

Gyvenk, kovok ir nenustok vilties!
Stipri valia, užgrūdinta kaip plienas,
Atvers duris į laimingą ateitį!

131. Valentino dienos sveikinimai

Būk tiesa, kad Tavimi tikėtų,
Būk gera, kad Tave mylėtų,
Būk ugnim, kad per lietų
Prie Tavęs sušilti galėtų…

69. Jubiliejiniai sveikinimai

Saulė žeria ankstų rytą
Daug auksinių valandų.
Rytą auksu parašytą
Tavo vardą aš randu.

400. Gimtadienio sveikinimai

Kai krinta žvaigždės – svajonės pildosi..
Telyja šiąnakt Tau žvaigždžių lietus…

119. Vestuviniai sveikinimai

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto,
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų,
Kad lietūs nulytų ir skausmą, ir kaltę,
Kad sniegas užkristų ant sielos žaizdų.

118. Vestuviniai sveikinimai

Linkiu jums laimės didelės, kaip dangus,
Amžinos, kaip eglių žaluma,
Nepakartojamos, kaip pats žmogus.