41. Tostai moterims

Vaikinas nusprendė vesti savo išrinktąja ir jai pasipiršo. Mergina sutiko, bet tik su viena sąlyga:
– Kartą per metus vienai dienai turėsi mane išleisti ir nieko neklausinėti.
Vaikinas sutiko. Netrukus jie sukūrė šei­mą ir gyveno gražiai ir laimingai. Tačiau, kaip ir buvo sutarę, kartą per metus žmona išeidavo visai dienai. Metams bėgant, vyro smalsumas nugalėjo ir jis pasekė žmoną. Ir ką gi jis pamatė?
Žmona atėjo į mišką, pa­virto gyvate ir ėmė šnypšti. Ir taip visą dieną ji šliaužiojo po mišką ir šnypštė.
Tad pakelkime taures už tai, kad visų mūsų žmonos šnypštų tik vieną kartą per metus ir tai tik miške!

200. Juokingi tostai

Populiarumą galima palyginti su lynu, iš­temptu tarp dviejų iškyšulių virš bedugnės. Balansuojantis ant jo negali nei suklysti, nei apsvaigti.
Tad pakelkime tostą už einančiųjų šlovės lynu pusiausvyrą ir tvirtą žingsnį!

199. Juokingi tostai

Teiginys, jog raumenų masė atvirkščiai proporcinga smegenų vingių tankiui, gaji kaip tarakonas.
Ačiū Dievui, yra išimčių…
Pakelkime tostą už tas išimtis!

40. Tostai moterims

Vieno medžiotojo gyvenimo svajonė buvo pagauti juodsidabrę lapę. Jis skersai ir iš­ ilgai išvaikščiojo visus miškus, kalnus, tar­peklius ir brūzgynus, bet įgyvendinti svajo­nės vis nepavykdavo. Metai bėgo, medžiotojas vis mažiau turėjo jėgų. Teko tenkintis medžiokle šalia namų esančioje giraitėje. Ir vieną dieną, visai neti­kėtai, toje giraitėje jis pagavo ilgai išsvajotą­ją juodsidabrę lapę. Medžiotojas, apsvaigęs iš laimės, paklausė lapės:
– Kur gi tu slėpeisi? Aš ieškojau tavęs visą gyvenimą…
– O aš visą laiką gyvenu čia, šioje giraitė­je, – atsakė gražuolė lapė.
Taip jau būna, žmogau, kad net visą gy­venimą pašventus ieškojimams, atradimui prireikia tik vienos akimirkos!
Tad pakelkime taures už moteris, kurios šiandieną yra šalia mūsų ir už tas akimirkas, kada suradome vienas kitą!

80. Vestuviniai tostai

Ar žinote kuo skiriasi tikrovė nuo pasa­kos?
Pasaka – kai jaunikaitis veda varlę, o ji, pasirodo, beesanti karalaitė. Na, o tikrovė – kai viskas atvirkščiai.
Tad išgerkime už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus į pasaką!

79. Vestuviniai tostai

Žygiavo kartą per pasaulį trys keliautojai. Užklupo juos naktis ir jie pasibeldė į vieno namo duris prašydami nakvynės. Prie durų priėjęs šeimininkas paklausė:
– Kas ten?
– Mes esame Sveikata, Meilė ir Turtas. Pri­imkite mus nakvynei.
– Su malonumu priimčiau, bet turime tik vieną laisvą lovą. Eisiu su šeima pasitarsiu, kurį iš jūsų priimti.
Serganti motina norėjo priimti Sveikatą. Žmona norėjo Turto, o dukra pageidavo Meilės. Kol šeima tarpusavyje ginčijosi, ke­liautojai išnyko naktyje…
Tad pakelkime taures už tai, kad mūsų namuose visada ne tik svečiuotųsi, bet ir gyventų ir Sveikata, ir Meilė, ir Turtas!

81. Mamos dienos sveikinimai

Kaip gera tiems, kurie dar turi Mamas.
Kaip gera tiems, kurie gali pabučiuoti
Jų vi­sada šviesos kupinus veidus ir geras ran­kas.
Kaip gera tiems, kurie gali pamatyti savo atspindį jų akyse.
Kaip gera tiems, ku­rie gali džiaugtis Motinų palaiminimu.

78. Vestuviniai tostai

Už jus! Kad laimė gėlėmis žydėtų
Po Nemuno, Neries dangum žvaigždėtu!
Už šviesų kelią! Platų uostą!
Jaunieji, leiskite pakelti Meilės tostą!

9. Naujametiniai tostai

Naujus metus sutikim laimės tostais!
Senųjų nuoskaudas nuplaukim šampanu!
Gyvenimas prabėga šuoliais…
Linkiu, kad laimė eitų pamažu!
Už Naujuosius metus!

133. Valentino dienos sveikinimai

Meilė brangesnė už visus turtus;
Ji – deimantas,
Kurio negali nusipirkti net karaliai,
Ji – visas pasaulis, nors
Ją galima apkabinti dviem rankom.
Su meilės diena!

123. Vestuviniai sveikinimai

Mylėkime gyvenimą tokį, koks jis yra,
Su druskos sauja ir su liepų medumi…
Branginkime gyvenimą ir tuos, kurie jame
Įspaudžia nuoskaudas ar šilumą palieka atminty.

Šypsokimės gyvenimui ir jis mums atsilieps,
Sumenkindamas priešus ir palaimindamas svajones.
Mylėkime gyvenimą už tai, kad jis yra,
Mylėkime tiesiog už tai, kad esame jame.

122. Vestuviniai sveikinimai

Tegul dienų kelionėje
Jus ištikimai lydi:
Rūpestingi žvilgsniai,
Mylinčios akys,
Padrąsinantys žodžiai,
O sugrįžtant pasitinka
Rami namų užuovėja…

403. Gimtadienio sveikinimai

Mokėki gimt kasdieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus.
Tegul pro šalį dienos nepradunda.
Tebūna jos ilgesnės už metus.

121. Vestuviniai sveikinimai

Kaip nuostabu, kad Tu esi –
Laukiama, mylima ir brangi.
Visam pasauly tik viena –
Visiems mums nuostabiausia dovana.

120. Vestuviniai sveikinimai

Sujungė Meilė Jūsų likimus,
Tarp daugelio žmonių suradot vienas kitą
Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę…
Nuoširdžiausi sveikinimai sutuoktuvių proga!