33. Užuojautos žodžiai

Labai užjaučiame Tave netekties valandą.
Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę,
Bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai,
O žodis “niekada” vis žeidžia tolstant praradimui.

32. Užuojautos žodžiai

Mums ašaros vilgo veidą, kai į paskutinį kelią išlydim.

31. Užuojautos žodžiai

Tavo mirtis skausmu mūsų širdis pripildė.

3. Sveikinimai gimus vaikui

Jau tikrai labiau Jūs nieko nemylėsit,
Jau nebus daugiau rami širdis.
Meilę dvigubą širdžių aukosit dviese
Tam vieninteliam, kuris yra viltis.

Kaip gerai, kad Jūsų svajos išsipildė
Ir namus užpildė džiugesys.
Su vaikais ateina nemiga prailgus —
Lai neliūdins ji — tik laimėje svaigins!

2. Sveikinimai gimus vaikui

Po bažnyčios skliautais, Angelo sparnais apgaubę,
Krikštyti Dukrelę neškite, antri Tėvai.
Gyvenau, kad laukčiau — tarsi neštų Dievas saulę —
Kai mažytę laimę šlovina šventi namai.

Virs bažnyčios arkų spinduliuoja mano žvakės
Ir malda Marijos — lūpose antros Mamos.
Kad dukra neverktų dėl gyvenimiškos laimės —
Kryžių su šventom drobulėm glauskite prie Jos.

30. Užuojautos žodžiai

Su skausmu ir liūdesiu palydime Tave.

29. Užuojautos žodžiai

Lai būna Jums lengva gimtosios žemelės smiltis.

28. Užuojautos žodžiai

Tavo namai – žemelė juoda, tebūnie lengva ji visada.

27. Užuojautos žodžiai

Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą.

26. Užuojautos žodžiai

Žmogus bejėgis, gamta ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti niekas negali,
Dar taip reikėjo Tavo rankų ir širdies.

25. Užuojautos žodžiai

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti,
Mylimo Tėvelio niekada.

24. Užuojautos žodžiai

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų…
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

23. Užuojautos žodžiai

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus.
Visiems širdy gėla gili išlieka,
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

22. Užuojautos žodžiai

Aš daugiau į namus nepareisiu,
Nebelaužkit man duonos juodos.
Valgau mirusių juodąjį vaisių,
Jo man žemė pakankamai duos…

21. Užuojautos žodžiai

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
Liko skausmas, širdis sužeista,
O gyvent ir toliau privalai,
Leidus laikui paguosti Tave.