94. Velykiniai sveikinimai

Sveikinu, tave, brangusis!
Ir kokioj šaly bebūsi
Neužmirški tu margučių.
Prisirinki dar žibučių
Ir pirmyn pas savo fėją.
Juk Velykos jau artėja!

93. Velykiniai sveikinimai

Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių,
Šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos
Tu sulaukęs per Velykas, pavaišink juos šampanu!

92. Velykiniai sveikinimai

Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku – net krizės metu
Neblogai gyvena.
Pasitaikė akmenukas
Bumt! Sudužo kiaušinukas…
Linkiu, kad tavo Velykos
Būtų labiau pavykę!

91. Velykiniai sveikinimai

Kai varpai Velykų
Ankstų rytą gaus,
Vėl dievas malonėm
Lai tave apgaubs.

Džiaugsmas, meilė ir viltis
Visada telydi,
Atgimimo džiaugsmas
Širdyje težydi!

90. Velykiniai sveikinimai

Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų,
Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų.
Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų,
Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu.

52. Juokingi tostai

Skrido bitutė. Nutūpė ant gėlės. Gėlė jai davė nektaro. Vėliau bitutė nutūpė ant kitos gėlės, bet ši nektaro nedavė. Po kiek laiko užėjo audra, ir nulaužė gėlę, kuri nedavė nektaro, tuo tarpu toji, kuri davė nektaro, liko sveika.
Tad išgerkime už tai, kad duotų ir nesilaužytų!

262. Meilės žodžiai

Mėnulis pašvietė pro langą
Į tavo spindinčias akis.
Tau savo širdį dovanoju,
Tešviečia ji tau per naktis!