69. Jubiliejiniai sveikinimai

Saulė žeria ankstų rytą
Daug auksinių valandų.
Rytą auksu parašytą
Tavo vardą aš randu.

400. Gimtadienio sveikinimai

Kai krinta žvaigždės – svajonės pildosi..
Telyja šiąnakt Tau žvaigždžių lietus…

119. Vestuviniai sveikinimai

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto,
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų,
Kad lietūs nulytų ir skausmą, ir kaltę,
Kad sniegas užkristų ant sielos žaizdų.

118. Vestuviniai sveikinimai

Linkiu jums laimės didelės, kaip dangus,
Amžinos, kaip eglių žaluma,
Nepakartojamos, kaip pats žmogus.

399. Gimtadienio sveikinimai

Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės,
kuriuos Tu sutiksi,
Kad visuomet būtų namai,
kuriuose Tavęs laukia,
Kad visuomet būtų rankos,
kurios nori tave apkabinti,
Kad būtų daug dienų,
dėl kurių norėtųsi gyventi!

398. Gimtadienio sveikinimai

Būk laiminga pavasarį,
kai gamta ramybe alsuos!
Būk laiminga vasarą,
kai žemė žiedais pasipuoš!
Būk laiminga rudenį,
kai langais pliaups lietus!
Būk laiminga žiemą,
kai žemė sniegu apsiklos!
Būk laiminga!

397. Gimtadienio sveikinimai

Vis kartojasi žiemos ir vasaros,
Ir pavasario vėjai šilti…
O gyvenimas primena pasaką,
Pasiklydusią žemės glėby…

O gyvenimas ima lyg duoklę
Mūsų juoką, svajas ir džiaugsmus,
Ir lyg skolą – nemokamai, dosniai –
Atskaičiuoja iš lėto metus…

396. Gimtadienio sveikinimai

Žmogus būna laimingas tik kasdien
nugalėdamas save, įveikdamas savo
tingėjimą, ištižimą, baimę, sąžiningai
atlikdamas savo pareigą dirbti ar mokytis
ir siekdamas tobulybės. Todėl tegul
kiekviena Tavo gyvenimo diena būna
paženklinta ir įprasminta darbais –
Tėvynei, Tėvams ir Sau.

135. Velykiniai sveikinimai

Šv. Velykų proga visiems linkime patirti:
Tylos žavesį,
Saulės šviesos didybę,
Tamsos paslaptį,
Liepsnos stiprybę,
Oro gaivumą,
Žemės tylią tvirtybę,
Meilę,
Kuri yra visa ko pradžia.

134. Velykiniai sveikinimai

Tegul prisiliečia prie Jūsų Velykų didybė,
Ir prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia
Kiekvieną Jūsų širdžių kampelį.

133. Velykiniai sveikinimai

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

132. Velykiniai sveikinimai

Jau dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis!

131. Velykiniai sveikinimai

Sakoma, jog kartu su pavasario saule,
Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.
Tesugrįžta jis ir į Jūsų na­mus, ir į Jūsų širdis!

130. Velykiniai sveikinimai

Išeikite į gamtą, kai pirmas griaustinis
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį!
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės,
Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti!
Su Šv. Velykom!

129. Velykiniai sveikinimai

Juk Velykos tai ne Kūčios –
Atsargus būk su margučiais!
Jei netyčia kur paspausi,
Tai bus nuostoliai didžiausi!
Su Šv. Velykom!

4 puslapis iš 14712345678910...Paskutinis »